Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Programowanie obrabiarek wieloosiowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O/Z-DU>POW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obrabiarek wieloosiowych
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia związany jest z zagadnieniami ręcznego i automatycznego programowania obrabiarek wielozadaniowych.

Treści kształcenia

- Podstawy programowania, funkcje przygotowawcze, cykle stałe oraz programowanie parametryczne układu sterowania SINUMERIK 840Di w zakresie operacji tokarskich i frezarskich 3, 4 i 5-osiowych.

- Programowanie cykli specjalnych STAMA MC726/MT

- Programowanie ręczne wielozadaniowej obróbki wybranych wyrobów, symulacja oraz badania weryfikacyjne opracowanych programów.

- Automatyczne programowanie obrabiarek wielozadaniowych, symulacja oraz badania weryfikacyjne opracowanych programów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Dokumentacja systemu Catia - . -

- Instrukcje programowania układu sterowania Sinumerik 840D - . -

- Instrukcje programowania cykli producenta obrabiarek wielozadaniowych STAMA - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

www.3ds.com - - . -

www.plm.automation.com - - . -

Literatura uzupełniająca

www.cgtech.com - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania układu SINUMERIK na przykładzie operacji tokarskich i frezarskich 3, 4 i 5-osiowych oraz zna specyfikę obrabiarek i narzędzi do obróbki wielozadaniowej.Laboratorium.Zaliczenie cz. praktyczna., zaliczenie cz. pisemna
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania cykli producenta dla obrabiarki STAMA MC726/MT.Laboratorium.Zaliczenie cz. praktyczna., zaliczenie cz. pisemna
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie automatycznego programowania obrabiarek wielozadaniowych, przeprowadzania badań symulacyjnych i weryfikacyjnych opracowanych programów sterujących.Laboratorium.Zaliczenie cz. praktyczna.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania wielogłowicowych tokarek CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania wieloosiowych tokarek CNC wykorzystujących osie C i Y.
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania wielowrzecionowych tokarek CNC.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie programowania obrabiarek 4 i 5 osiowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gdula
Prowadzący grup: Michał Gdula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gdula
Prowadzący grup: Michał Gdula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rydzak
Prowadzący grup: Tomasz Rydzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)