Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie postprocesorów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O/Z-DU>PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie postprocesorów
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł składający się z zajęć wykładowych i laboratoryjnych na których studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu programowania postprocesorów dla systemów CAD/CAM

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do programowania postprocesorów. Struktura programu sterującego i bloku danych. Parametry charakterystyczne obrabiarek CNC. Symboliczny zapis informacji geometrycznych i technologicznych dla wybranych układów sterujących.

- Struktura oprogramowania Post Builder. Konfiguracja obrabiarki CNC i parametrów maszynowych w Post Builder

- Konfiguracja struktury programu sterującego w postprocesorze. Przypisywanie kolejności słów w bloku danych. Przypisywanie funkcji przygotowawczych G i pomocniczych M. Przypisywanie funkcji technologicznych.

- Wprowadzenie do programowania postprocesorów z użyciem języka TCL.

- Struktura kinematyczna obrabiarki. Sprawdzanie poprawności działania postprocesora. Programy testowe. Symulacja programu sterującego z użyciem wirtualnej obrabiarki.

- Podstawy obsługi aplikacji do programowania postprocesorów.

- Programowanie postprocesora tokarki sterowanej numerycznie CNC. Konfiguracja obrabiarki. Konfiguracja programu sterującego. Opracowanie struktury kinematycznej obrabiarki Sprawdzenie poprawności działania postprocesora. Weryfikacja na obrabiarce CNC

- Programowanie postprocesora frezarki sterowanej numerycznie CNC. Konfiguracja obrabiarki. Konfiguracja programu sterującego. Opracowanie struktury kinematycznej obrabiarki Sprawdzenie poprawności działania postprocesora. Weryfikacja na obrabiarce CNC

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Siemens - Dokumentacja systemu NX - . -

Augustyn K. - NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC - Wydawnictwo Helion, Gliwice. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Augustyn K. - NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC - Wydawnictwo Helion, Gliwice. - 2010

- Materiały przygotowane przez prowadzącego - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę dotyczącą struktury i funkcjonowania postprocesora obrabiarki CNC oraz zasad przetwarzania danych pośrednich na program sterujący pracą maszyny sterowanej numerycznie wykład, laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Potrafi opracować i zweryfikować działanie prostego postprocesora 2-osiowej tokarki sterowanej numerycznie.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Potrafi opracować i zweryfikować działanie prostego postprocesora 3-osiowej frezarki sterowanej numerycznie.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą struktury i funkcjonowania postprocesora obrabiarki CNC oraz zasad przetwarzania danych pośrednich na program sterujący pracą maszyny sterowanej numerycznie
Potrafi opracować i zweryfikować działanie prostego postprocesora 2-osiowej tokarki sterowanej numerycznie.
Potrafi opracować i zweryfikować działanie prostego postprocesora 3-osiowej frezarki sterowanej numerycznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rydzak
Prowadzący grup: Tomasz Rydzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rydzak
Prowadzący grup: Tomasz Rydzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rydzak
Prowadzący grup: Tomasz Rydzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)