Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy narzędziowe i oprzyrządowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-ZI>SysNar
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy narzędziowe i oprzyrządowanie
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dotyczy szczegółowych zasad doboru i konfiguracji narzędzi skrawających stosowanych w obróbce ubytkowej oraz wykorzystywanego oprzyrządowania technologicznego

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do systemów narzędziowych. Charakterystyka pracy narzędzi skrawających,parametry procesu roboczego, kształtowanie powierzchni przedmiotu w obróbce skrawaniem.

- Wprowadzenie do systemów narzędziowych dla toczenia i frezowania - rodzaje obróbki, konfiguracje, kryteria doboru. Wpływ geometrii ostrza na obróbkę.

- Wprowadzenie do systemów narzędziowych dla wiercenia i gwintowania - rodzaje obróbki, konfiguracje, kryteria doboru

- Trendy w budowie narzędzi skrawających. Kierunki rozwoju narzędzi skrawających, rozwój materiałów narzędziowych i powłok ochronnych. Narzędzia mechatronicze i wielozadaniowe

- Uchwyty obróbkowe przedmiotowe - zasady ustalania i mocowania, podstawy projektowania, uchwyty składane.

- Systemy narzędziowe dla toczenia - przegląd rozwiązań, dobór dla zadanej geometrii i materiału przedmiotu obrabianego

- Systemy narzędziowe dla frezowania - przegląd rozwiązań, dobór dla zadanej geometrii i materiału przedmiotu obrabianego

- Systemy narzędziowe dla obróbki otworów i gwintów - przegląd rozwiązań, dobór dla zadanej geometrii i materiału przedmiotu obrabianego

- Mocowanie narzędzi skrawających. Konfiguracja systemu narzędziowego. Mocowanie w obrabiarce sterowanej numerycznie. Pomiary systemów narzędziowych bezpośrednio na obrabiarce i ustawiakach zewnętrznych.

- Wpływ geometrii ostrza na przebieg obróbki. Dobór łamacza wióra, materiału narzędziowego.

- Wpływ rodzaju geometrii narzędzi i parametrów skrawania na uzyskiwaną chropowatość powierzchni po obróbce

- Projektowanie uchwytów specjalnych. Projektowanie uchwytów składanych

- Dobór systemów narzędziowych i parametrów skrawania dla procesu technologicznego toczenia - projekt

- Dobór systemów narzędziowych i parametrów skrawania dla procesu technologicznego frezowania - projekt

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Cichosz P. - Narzędzia skrawające - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2009

Olszak W. - Obróbka skrawaniem - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2008

Feld M. - Uchwyty obróbkowe - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2002

- Poradniki obróbki skrawaniem - GARANT, Sandvik. -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Katalogi narzędziowe wybranych firm - . -

- Poradniki obróbki skrawaniem, GARANT, Sandvik - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Cichosz P. - Narzędzia skrawające - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2009

Literatura uzupełniająca

Habrat W. - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora - Wydawnictwo KaBe, Krosno. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada szczegółową wiedzę w zakresie systemów narzędziowych stosowanych w obróbce skrawaniem.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna
Posiada podstawową wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych na narzędzia skrawające, ich właściwości i obszarów zastosowania.wykładegzamin cz. pisemna
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad doboru systemów narzędziowych oraz parametrów skrawania stosowanych w obróbce skrawaniem. wykładegzamin cz. pisemna
Potrafi dobierać system narzędziowy oraz określać parametry skrawania dla podstawowych metod obróbki ubytkowej z wykorzystaniem katalogów narzędziowych oraz programów komputerowych.laboratoriumsprawozdanie z projektu
Potrafi określić wymiary narzędzi na obrabiarce sterowanej numerycznie oraz na zewnętrznych przyrządach pomiarowychlaboratoriumobserwacja wykonawstwa
Posiada wiedzę w zakresie narzędziowych uchwytów obróbkowych oraz sposobów ich mocowania i eksploatacji. wykładegzamin cz. pisemna
Potrafi zaprojektować prosty uchwyt specjalny, w tym z wykorzystaniem elementów katalogowych.wykładsprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada szczegółową wiedzę w zakresie systemów narzędziowych stosowanych w obróbce skrawaniem.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych na narzędzia skrawające, ich właściwości i obszarów zastosowania.
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad doboru systemów narzędziowych oraz parametrów skrawania stosowanych w obróbce skrawaniem.
Potrafi dobierać system narzędziowy oraz określać parametry skrawania dla podstawowych metod obróbki ubytkowej z wykorzystaniem katalogów narzędziowych oraz programów komputerowych.
Potrafi określić wymiary narzędzi na obrabiarce sterowanej numerycznie oraz na zewnętrznych przyrządach pomiarowych
Posiada wiedzę w zakresie narzędziowych uchwytów obróbkowych oraz sposobów ich mocowania i eksploatacji.
Potrafi zaprojektować prosty uchwyt specjalny, w tym z wykorzystaniem elementów katalogowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Sałata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Sałata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Sałata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Sałata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)