Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

J. obcy I - lektorat z języka angielskiego cz. 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM-DI>JO1-ANG4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: J. obcy I - lektorat z języka angielskiego cz. 4
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-pojazdy samochodowe, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Sondej
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czułno, Tomasz Gajdek, Helena Lach, Barbara Oleksiewicz, Barbara Rochecka, Aneta Sondej, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Łukasz Czułno, Tomasz Gajdek, Helena Lach, Barbara Oleksiewicz, Barbara Rochecka, Anna Wyrostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bieniasz, Łukasz Czułno, Katarzyna Kania, Magdalena Mamczur, Barbara Rochecka, Kamil Sękowski, Aneta Sondej, Justyna Wawrzkiewicz, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Magdalena Bieniasz, Łukasz Czułno, Małgorzata Doroszkiewicz, Katarzyna Kania, Magdalena Mamczur, Barbara Rochecka, Kamil Sękowski, Justyna Wawrzkiewicz, Anna Wyrostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kolasa, Katarzyna Młodochowska, Barbara Ochab, Barbara Oleksiewicz, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Ewa Kolasa, Katarzyna Młodochowska, Barbara Ochab, Barbara Oleksiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czerwiński, Małgorzata Jagiełło, Katarzyna Kania, Katarzyna Kurek, Karolina Potocka, Dorota Rejman, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Piotr Czerwiński, Tomasz Gajdek, Małgorzata Jagiełło, Katarzyna Kania, Katarzyna Kurek, Karolina Potocka, Dorota Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jagiełło, Katarzyna Kania, Magdalena Mamczur, Jolanta Mazurek, Katarzyna Młodochowska, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Małgorzata Jagiełło, Iwona Jagusztyn, Katarzyna Kania, Magdalena Mamczur, Jolanta Mazurek, Katarzyna Młodochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kania, Helena Lach, Jolanta Mazurek, Paweł Piątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)