Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie w projektowaniu maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DU>MwPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie w projektowaniu maszyn
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechanika i budowa maszyn st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot kierunkowy obowiązkowy.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do edytora graficznego. Podstawowe proste operacje modelowania. Wprowadzenie do tworzenia dokumentacji 2D.

- Praca w szkicowniku. Więzy. Predefiniowane kształty. Wymiarowanie. Strategia tworzenia modelu.

- Tworzenie obiektu skorupowego. Wyciąganie z pochylaniem.

- Modelowanie żeber. Modyfikacje dokumentacji 2D.

- Modelowanie elementu typu tuleja/tarcza. Tworzenie szyku biegunowego.

- Tworzenie elementu z wycięciem wzdłuż ścieżki. Gwint w otworze. Szyk prostokątny.

- Modelowanie bryły wieloprzekrojowej ze ścieżkami.

- Modelowanie bryły wieloprzekrojowej z kręgosłupem.

- Modelowanie śrub z gwintem symbolicznym.

- Parametryzacja modelu. Gwint bryłowy.

- Modelowanie złożeń. Części i zespoły.

- Modelowanie z użyciem powierzchni. Modele hybrydowe.

- Modelowanie części typu odkuwka. Pochylenia powierzchni.

- Wariantowość modelu. Ciągłość krzywych i powierzchni.

- Przyszywanie powierzchni.

- Zaliczenie w formie kolokwium (termin 1 i poprawkowy)

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Michaud Michel - CATIA. Narzędzia i moduły. Podręcznik inżyniera! - Helion. - 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Skarka W., Mazurek A. - CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji - Helion, Gliwice. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Wyleżoł M. - Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia. - Helion, Gliwice. - 2002

Literatura uzupełniająca

Wełyczko A. - CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym - Helion, Gliwice. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów CAD.Posiada podstawową wiedzę o metodach modelowania w projektowaniu maszyn. wykład, projektzaliczenie cz. praktyczna, egzamin
Potrafi zamodelować w środowisku CAD typową część maszyny.wykład, projektzaliczenie cz. praktyczna, egzamin
Potrafi zamodelować w środowisku CAD złożony obiekt z części i zespołów.wykład, projektzaliczenie cz. praktyczna, egzamin
Potrafi tworzyć modele hybrydowe CAD.wykład, projektzaliczenie cz. praktyczna, egzamin

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
umie modelować części poprzez wyciągnięcie profilunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi znaleźć błąd w szkicunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie wyciągać wzdłuż dowolnego kierunku
umie tworzyć płaskie konstrukcje geometryczne w szkicownikunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna ustawienia szkicownikanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zastosować szkicownik pozycjonowany
umie tworzyć modele powłokowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie tworzyć modele powłokowe o powłoce niesymetrycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie tworzyć modele o otwartych powierzchniach
potrafi zamodelować bryłę obrotowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować jako oś obrotu oś układu współrzędnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeciąć bryłę w szkicowniku płaszczyzną szkicu
Umie zamodelować żebronie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zamodelować żebro do powierzchni czołowej bryły obrotowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przyciąć żebro płaszczyzną
umie zamodelować element wyciągany wzdłuż płaskiej ścieżki krzywoliniowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi modelować wyciągnięcia odejmowane od bryłynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zastosować ograniczenia przy wyciąganiu
ume zamodelować bryłe wieloprzekrojowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować ścieżkinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować punkty dopasowania
umie zamodelować bryłę na wiele sposobów (wariantowo)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna dodatkowe sposoby modelowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie wykorzystać przy modelowniu pomocnicze konstrukcje szkieletowe
Potrafi zamodelowac nieskomplikowaną część typu odkuwkanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
umie zamodelować gwint symbolicznienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie rozmieścić otwory gwintowane w szykunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie stworzyć szyk otworów gwintowanych z uprzednio utworzonego szyku
umie sparametryzowac model geometrycznynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować parametry różnego rodzajunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ustalać zależności między parametrami różnych rodzajów
umie zamodelować gwint bryłowonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie łaczyć krzywe w przestrzeni z zachowaniem ciągłości parametrycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie stworzyc linię śrubową wzdłuż zadanej ścieżki
umie wykorzystać płaszczyzny jako elementy ograniczającenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ustawić powierzchnię pomocniczą na wiele sposobównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zastosować równanie płaszczyzny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sobolak
Prowadzący grup: Michał Batsch, Tomasz Dziubek, Patrycja Jagiełowicz, Olimpia Markowska, Jadwiga Pisula, Mariusz Sobolak, Bartłomiej Sobolewski, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sobolak
Prowadzący grup: Tomasz Dziubek, Paweł Fudali, Patrycja Jagiełowicz, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Mariusz Sobolak, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sobolak
Prowadzący grup: Patrycja Jagiełowicz, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Mariusz Sobolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sobolak
Prowadzący grup: Patrycja Jagiełowicz, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Jadwiga Pisula, Mariusz Sobolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sobolak
Prowadzący grup: Patrycja Jagiełowicz, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Jadwiga Pisula, Mariusz Sobolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)