Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/A-ZU>TecPro
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarz. i inż. produkcji-automatyzacja produkcji, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dotyczy technologii obróbki na obrabiarkach CNC.

Treści kształcenia

- Możliwości technologiczne obrabiarek CNC i ich wpływ na programowanie obróbki.

- Zakres przygotowania technologii obróbki na obrabiarki CNC. Podział procesu technologicznego.

- Charakterystyka przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC. Analiza technologiczności. Wybór baz obróbkowych.

- Zasady opracowania ramowego procesu technologicznego. Kolejność operacji i zabiegów.

- Dobór narzędzi i oprawek. Dobór warunków skrawania.

- Opracowanie dokumentacji technologicznej. Etapy testowania programu.

- Podstawy programowania technologii w systemach CAD/CAM. Bazy danych: narzędziowe, materiałowe i obrabiarkowe.

- Opracowanie ramowego procesu technologicznego.

- Dobór warunków skrawania z katalogów narzędzi i za pomocą programu CAD/CAM.

- Opracowanie technologii obróbki przykładowego przedmiotu dla obrabiarki CNC.

- Wykonanie dokumentacji technologicznej.

- Ogólne zasady przygotowania obrabiarek CNC do pracy.

- Uruchomienie przykładowych programów obróbki na obrabiarkach CNC. Sprawdzenie poprawności wykonanych przedmiotów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Feld M., Technologia budowy maszyn., PWN, Warszawa, 2000 - - . -

- Poradnik obróbki skrawaniem., SANDVIK Coromant, SANDVIK POLSKA Sp. z o.o, Warszaawa - . - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Habrat W., Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora., Wyd. KaBe, Krosno, 2007 - - . -

Katalogi narzędzi firmy SANDVIK Coromant, SANDVIK POLSKA Sp. z o.o, Warszaawa, 2010 - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Poradnik obróbki skrawaniem., SANDVIK Coromant, SANDVIK POLSKA Sp. z o.o, Warszaawa - - . - 2010

Literatura uzupełniająca

www. sandvik. coromant. com/ pl - - . -

Publikacje naukowe

R. Chandima; A. Keprate; R. Wdowik - Architecture for Digital Spare-Parts Library: Use of Additive Layer Manufacturing in the Petroleum Industry - Springer. - 2019

R. Chandima; R. Wdowik - Open Access Digital Tools’ Application Potential in Technological Process Planning: SMMEs Perspective - Springer. - 2019

R. Chandima; W. Habrat; J. Świder; R. Wdowik; M. Żółkoś - Surface quality analysis after face grinding of ceramic shafts characterized by various states of sintering - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2019

S. Świrad; R. Wdowik - Application of focus-variation technique in the analysis of ceramic chips - . - 2019

S. Świrad; R. Wdowik - Determining the effect of ball burnishing parameters on surface roughness using the Taguchi method - . - 2019

C. Borsellino; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik - Application of process parameters in planning and technological documentation: CNC machine tools and CMMs programming perspective - . - 2018

R. Wdowik - Measurements of surface texture parameters after ultrasonic assisted and conventional grinding of carbide and ceramic samples in selected machining conditions - . - 2018

J. Misiura; G. Valiño; R. Wdowik; P. Zapico - Non-contact measurement of grinding pins by means of a 2D laser micrometer - . - 2017

M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik - Measurements of Surface Texture Parameters After Ultrasonic Assisted and Conventional Grinding of ZrO2 Based Ceramic Material Characterized by Different States of Sintering - . - 2017

M. Magdziak; R. Wdowik - Comparison of Selected Methods of Probe Radius Correction Based on Measurements of Ceramic Workpieces - . - 2017

C. Ratnayake; R. Wdowik - A robust design based methodology for investigation of optimal parameters' combination in ultrasonic assisted face grinding - IEEE. - 2016

M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik - Wstępne badania czołowego szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym ceramiki korundowej po wstępnym spieczeniu - . - 2016

M. Magdziak; R. Wdowik - Contact and Non-contact Measurements of Grinding Pins - EDP SCIENCES S A. - 2015

P. Nazarko; J. Porzycki; R. Wdowik - Application of Eddy Current Sensor System and LDV Device for Ultrasonic Vibrations Measurements - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2015

R. Wdowik - Application of Focus-Variation Technique in Measurements of Ultrasonic Vibrations of Grinding Pins - EDP SCIENCES S A. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę o możliwościach technologicznych obrabiarek CNC i ich wpływie na zakres przygotowania technologii.Wykład.Zaliczenie cz. pisemna
Posiada wiedzę w zakresie analizy technologiczności obrabianych przedmiotów i przydatności obrabiarek CNC do ich obróbki.Wykład.Zaliczenie cz. pisemna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą opracowania ramowego procesu technologicznego i kolejności operacji oraz zabiegów na obrabiarkach CNC.Wykład.Zaliczenie cz. pisemna.
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie doboru narzędzi, oprawek i warunków skrawania oraz opracowania dokumentacji technologicznej.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada wiedzę dotyczącą programowania technologii w systemach CAD/CAM.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie przygotowania obrabiarek CNC do pracy.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie uruchamiania programów obróbki na obrabiarkach CNC.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada uporządkowaną wiedzę o możliwościach technologicznych obrabiarek CNC i ich wpływie na programowanie obróbki oraz zakres przygotowania technologii.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie analizy technologiczności obrabianych przedmiotów i przydatności obrabiarek CNC do ich obróbki.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą opracowania ramowego procesu technologicznego i kolejności operacji oraz zabiegów na obrabiarkach CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie doboru narzędzi, oprawek i warunków skrawania oraz opracowania dokumentacji technologicznej.
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą programowania technologii w systemach CAD/CAM.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie przygotowania obrabiarek CNC do pracy.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie uruchamiania programów obróbki na obrabiarkach CNC.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Artur Szajna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)