Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia odchudzania produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/I-DU>NarOdcPro
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia odchudzania produkcji
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarz. i inż. produkcji-Nowoczesne met.zarządzania produkcją st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obieralny realizowany w ramach specjalności Nowoczesne metody zarządzania produjcją.

Treści kształcenia

- Istota zarządzania Lean Manufacturing, zasady szczupłej produkcji, szczupłe praktyki wytwarzania. Charakterystyka wybranych narzędzi LM (TQM, kanban, Jidika, Andon, Chaku-chaku).

- Zarządzanie wizualne w systemach produkcyjnych.

- Zarządzanie przestrzenią roboczą z wykorzystaniem metody 5S

- Kompleksowe utrzymanie maszyn TPM. Wskaźnik OEE.

- Redukcja czasów przezbrajania maszyn technologicznych - metoda SMED.

- Zapobieganie błedom - Poka Yoke. System ZQC

- Metoda 3P (Production, Preparation and Process). Projektowanie linii U-kształtnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W.: - Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji. - Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2015

Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W.: - Narzędzia Lean Manufacturing - Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

The Productivity Press Development Team - 5S dla operatorów. 5 filarów wizualizacji miejsca pracy - ProdPublishing, Wrocław. - 2008

The Productivity Press Development Team - TPM dla każdego operatora - ProdPublishing, Wrocław. - 2008

The Productivity Press Development Team - Szybkie przezbrajanie dla operatorów. System SMED - ProdPublishing, Wrocław. - 2008

The Productivity Press Development Team - Zapobieganie błędom dla operatotów. System ZQC. - ProdPublishing, Wrocław. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Womack J.P., Jones D.T.: - Odchudzanie Firm. Eliminacja marnotrawstwa – kluczem do sukcesu. - Centrum Informacji Menedżera, Warszawa. - 2001

Literatura uzupełniająca

Rother M., Shook J.: - Naucz się widzieć. - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław . - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania odchudzonego - Lean Manufacturing..wykładsprawozdanie z projektu
Zna podstawowe narzędzia Lean Manufakturing służące eliminowaniu marnotrawstwa.wykład, laboratoriumprezentacja dokonań (portfolio)
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania systemów produkcyjnych w powiązaniu z zarządzaniem i inżynierią produkcji , w szczególności stanowisk roboczych oraz potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych lub organizacyjnych.laboratoriumprezentacja dokonań (portfolio)
Zna wybrane metody badania organizacji stanowisk roboczych.wykład, laboratoriumprezentacja dokonań (portfolio)
Posiada umiejętność badania organizacji stanowisk roboczych przy wykorzystaniu wybranych metod.laboratoriumprezentacja dokonań (portfolio)

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania odchudzonego - Lean Manufacturing..
Zna podstawowe narzędzia Lean Manufakturing służące eliminowaniu marnotrawstwa.
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania systemów produkcyjnych w powiązaniu z zarządzaniem i inżynierią produkcji , w szczególności stanowisk roboczych oraz potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych lub organizacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Andrzej Kubit, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Andrzej Kubit, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Andrzej Kubit, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Andrzej Kubit, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Andrzej Kubit, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)