Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia odchudzania produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/I-ZU>NarzOdchProd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia odchudzania produkcji
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarz. i inż. produkcji-nowoczesne met.zarządzania produkcją nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obieralny realizowany w ramach specjalności Nowoczesne metody zarządzania produjcją.

Treści kształcenia

- Istota zarządzania Lean Manufacturing, zasady szczupłej produkcji, szczupłe praktyki wytwarzania. Charakterystyka wybranych narzędzi LM (TQM, kanban, Jidika, Andon, Chaku-chaku).

- Zarządzanie wizualne w systemach produkcyjnych.

- Zarządzanie przestrzenią roboczą z wykorzystaniem metody 5S

- Kompleksowe utrzymanie maszyn TPM. Wskaźnik OEE.

- Redukcja czasów przezbrajania maszyn technologicznych - metoda SMED.

- Zapobieganie błedom - Poka Yoke. System ZQC

- Metoda 3P (Production, Preparation and Process). Projektowanie linii U-kształtnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W.: - Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji. - Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2015

Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W.: - Narzędzia Lean Manufacturing - Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

The Productivity Press Development Team - 5S dla operatorów. 5 filarów wizualizacji miejsca pracy - ProdPublishing, Wrocław. - 2008

The Productivity Press Development Team - TPM dla każdego operatora - ProdPublishing, Wrocław. - 2008

The Productivity Press Development Team - Szybkie przezbrajanie dla operatorów. System SMED - ProdPublishing, Wrocław. - 2008

The Productivity Press Development Team - Zapobieganie błędom dla operatotów. System ZQC. - ProdPublishing, Wrocław. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Womack J.P., Jones D.T.: - Odchudzanie Firm. Eliminacja marnotrawstwa – kluczem do sukcesu. - Centrum Informacji Menedżera, Warszawa. - 2001

Literatura uzupełniająca

Rother M., Shook J.: - Naucz się widzieć. - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław . - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania odchudzonego - Lean Manufacturing..wykładsprawozdanie z projektu
Zna podstawowe narzędzia Lean Manufakturing służące eliminowaniu marnotrawstwa.wykład, laboratoriumprezentacja dokonań (portfolio)
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania systemów produkcyjnych w powiązaniu z zarządzaniem i inżynierią produkcji , w szczególności stanowisk roboczych oraz potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych lub organizacyjnych.laboratoriumprezentacja dokonań (portfolio)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Małgorzata Kawalec, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Podulka
Prowadzący grup: Przemysław Podulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Podulka
Prowadzący grup: Przemysław Podulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Podulka
Prowadzący grup: Przemysław Podulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)