Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne wyposażenie technologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/W-DU>NowWypTec
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne wyposażenie technologiczne
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Obowiązkowy dla programu specjalności Zintegrowane systemy wytwarzania

Treści kształcenia

- Charakterystyka współczesnych obrabiarek konwencjonalnych i obrabiarek CNC. Rozwiązania konstrukcyjne napędów i sterowania. Obsługa współczesnych obrabiarek konwencjonalnych i CNC. Współczesne oprzyrządowanie technologiczne (narzędzia obróbkowe, uchwyty przedmiotowe, oprawki i przyrządy). Posługiwanie się oprzyrządowaniem technologicznym. Oprzyrządowanie składane. Systemy paletowe i systemy pozycjonujące w procesie wytwarzania. Systemy modułowe budowy maszyn i urządzeń.

- Obrabiarki konwencjonalne, obrabiarki CNC - prezentacja i omówienie, narzędzia obróbkowe i oprawki, uchwyty obróbkowe, przyrządy obróbkowe, toczenie gwintów, obróbka frezarska z podziałem

- Omówienie ogólnych zasad projektowania uchwytów obróbkowych, przedstawienie przykładu praktycznego. Wydanie tematów projektów do wykonania projektu uchwytu składanego. Bieżąca konsultacja zagadnień występujących w trakcie projektowania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Feld M. - Uchwyty obróbkowe - WNT, Warszawa. - 2002

Praca zbiorowa - Poradnik obróbki skrawaniem - Sandvik. - 2010

Skoczylas Leszek - Symbolika pomocy warsztatowych w dokumentacji technologicznej procesów obróbki skrawaniem - Oficyna wydawnicza PRz. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Katalogi oprzyrządowania - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Czasopisma techniczne dotyczące wytwarzania wyrobów - - . -

Katalogi maszyn i oprzyrządowania technologicznego - - . -

Literatura uzupełniająca

Dobrzański T. - Uchwyty obróbkowe - WNT Warszawa . - 1987

Feld M. - Uchwyty obróbkowe - WNT Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zdobywa pogłębioną wiedzę dotyczącą różnorodności wyposażenia warsztatu. Ma pogłębioną wiedzę związaną z zagadnieniami wytwarzania części maszyn oraz niezbędnym do ich wykonania wyposażeniem, (narzędzia, uchwyty, przyrządy). Zna zasady konstrukcji uchwytów obróbkowychwykładzaliczenie w formie ustnej lub pisemnej
Potrafi zaprojektować uchwyt obróbkowy, zgodnie z zadaną specyfikacją.projekt indywidualnyprezentacja projektu
Zna budowę, funkcjonowanie oraz zasady korzystania z maszyn i oprzyrządowania technologicznegolaboratoriumzaliczenie w formie ustnej lub pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii produkcji oraz mechaniki i budowy maszyn. Ma wiedzę związaną z zagadnieniami wytwarzania części maszyn oraz niezbędnym do ich wykonania wyposażeniem, (narzędzia, uchwyty, przyrządy). Zna zasady konstrukcji uchwytów obróbkowych
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii produkcji. Potrafi posługiwać się wybranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi projektowanie (CAD) w projektowaniu oprzyrządowania . Potrafi zaprojektować uchwyt obróbkowy, zgodnie z zadaną specyfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)