Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria wytwarzania: Odlewnictwo i spawalnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZI>InzWytw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria wytwarzania: Odlewnictwo i spawalnictwo
Jednostka: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu odlewnictwa i spawalnictwa

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne z odlewnictwa

- Rodzaje technologii odlewniczych. Odlewanie do form piaskowych. Odlewanie kokilowe.

- Specjalne technologie odlewania

- Wiadomości wstępne ze spawalnictwa

- Spawanie gazowe. Spawanie łukowe

- Specjalne metody spawania

- Formowanie modelu naturalnego

- Formowanie modelu dzielonego

- Formowanie z rdzeniem

- Formowanie z obieraniem

- Przygotowanie ciekłego metalu. Zalewanie form

- Spawanie gazowe

- Spawanie elektryczne elektrodą otuloną.

- Spawanie metodą TIG

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Opiekun Z., Orłowicz W., Stachowicz F. - Techniki wytwarzania - Politechnika Rzeszowska. - 2015

Orłowicz W. - Laboratorium. Odlewnictwo - Skrypt. Politechnika Rzeszowska,. - 1987

Orłowicz W. - Laboratorium. Spawalnictwo - Skrypt. Politechnika Rzeszowska. - 1995

M. Perzyk - Odlewnictwo - . - 2004

A. Klimpel - Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali : technologie - . - 2009

A. Klimpel - Podręcznik spawalnictwa - . - 2004

M. Szweycer - Metalurgia i odlewnictwo - . - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Orłowicz W. - Laboratorium. Odlewnictwa - Skrypt. Politechnika Rzeszowska. - 1987

A.W. Orłowicz i inni - Spawalnictwo : ćwiczenia laboratoryjne - Politechnika Rzeszowska. - 2013

Literatura uzupełniająca

Tasak E.: Metalurgia spawania. Wyd. jak, Kraków, 2008. - - . -

Prowans S.: Struktura stopów. Wyd. PWN, Warszawa, 2000. - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Powinien posiadać ogólną wiedzę o technologiach spawania i odlewania stosowanych w inżynierii wytwarzania części maszynwykład, laboratoriumkolokwium
Zdobywa wiedzę obejmującą umiejętność formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich dotyczących doboru technologii spawania i odlewania części maszyn.wykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu odlewnictwa i spawalnictwa do wykorzystania w procesach kontroli jakości oraz w zarządzaniu i inżynierii produkcjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania w podstawowym stopniu zdobytej wiedzy teoretycznej w niektórych zastosowaniach praktycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce przemysłowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Magdalena Jacek-Burek, Bogdan Kupiec, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz, Magdalena Radoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Magdalena Jacek-Burek, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz, Magdalena Radoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Prowadzący grup: Magdalena Jacek-Burek, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz, Magdalena Radoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Orłowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Antoni Orłowicz, Magdalena Radoń, Patryk Rąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kupiec
Prowadzący grup: Bogdan Kupiec, Sylwia Olszewska, Magdalena Radoń, Patryk Rąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)