Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o materiałach 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MS0-DI>NOM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 2 sem. inżynieria środków transportu, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

moduł zawiera treści poświęcone metodom badawczym oraz praktycznej ocenie budowy materiałów inżynierskich. Umożliwia wypracowanie umiejętności samodzielnej analizy właściwości i wstępnego doboru materiałów dla zastosowań knstrukcyjnych.

Treści kształcenia

- Metody nieniszczące badania właściwości materiałów

- Makroskopowe metody badań materiałów

- Budowa krystaliczna materiałów inżynierskich

- Układ żelazo-węgiel, składniki fazowe i strukturalne

- Stal niestopowa, żeliwo i staliwo

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali konstrukcyjnej

- Stal stopowa

- Stopy aluminium odlewnicze i do przeróbki plastycznej

- Stopy miedzi

- Stopy Ti, NI,Zn, Sn, Pb

- Materiały polimerowe i ceramiczne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L.A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach - WNT Warszawa. - 2006

Ashby M.F., Jones D.R. - Materiały inżynierskie - WNT Warszawa. - 1995

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT Warszawa. - 1998

Dobrzański L. A.: - Materiały inzynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K.: - Metaloznawstwo - PWN, Warszawa. - 2007

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Fizykochemia przemian fazowych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk. - Właściwości ciał stałych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Struktura ciał stałych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Metale : wybrane zagadnienia z fizyki metali i metaloznawstwa teoretycznego - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J. (red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wydawnicza PRz Rzeszów. - 1999

Dobrzański L.A. - Leksykon materiałoznawstwa - Verlag Dashofer. - 2012

- Polskie Normy - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Dobrzański L.A. - Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach - WNT Warszawa. - 1998

Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. - Repetytorium z materiałoznawstwa - Politechnika Świętokrzyska Kielce. - 2002

Literatura uzupełniająca

Przybyłowicz K. - Metaloznawstwo - WNT Warszawa. - 1996

Publikacje naukowe

R. Filip; R. Fularski - The Effect of Chip Binding on the Parameters of the Case-Hardened Layer of Tooth Surfaces for AMS 6308 Steel Gears Processed by Thermochemical Treatment - . - 2021

T. Bednarczyk; G. Chmiel; R. Filip; R. Smusz; J. Wilk - Experimental investigations on graphene oxide/rubber composite thermal conductivity - . - 2020

R. Filip; M. Góral; M. Pytel; T. Tokarski - Structure of Pd-Zr and Pt-Zr modified aluminide coatings deposited by a CVD method on nickel superalloys - . - 2019

R. Filip; A. Gradzik; B. Wilk - Oddziaływanie warunków obróbki laserowej na budowę i właściwości mechaniczne napoiny Stellite 694, na podłożu nadstopu niklu Inconel 713C - WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL. - 2018

R. Filip; M. Góral; M. Pytel - Modyfikowana dyfuzyjna warstwa aluminidkowa - . - 2018

R. Filip; A. Nowotnik; M. Pytel - The influence of surface preparation method on microstructure of HF-modified aluminide coatings deposited by CVD method on Rene 80 and MAR M-247 nickel superalloys - . - 2016

R. Filip; M. Góral; A. Nowotnik; M. Pytel - The microstructure of hafnium modified aluminide coatings deposited by CVD method - . - 2016

S. Adamiak; W. Bochnowski; A. Dziedzic; R. Filip; E. Szeregij - Structure and Properties of the Aluminide Coatings on the Inconel 625 Superalloy - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
potrafi samodzielnie analizować zagadnienia z zakresu charakterystyki i doboru materiałów inżynierskich. laboratoriumzaliczenie cz. pisemna
zna procesy kształtujące właściwości materiałów inżynierskichlaboratoriumtest pisemny
Potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy dotyczącej materiałów inżynierskichlaboratoriumtest pisemny
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.laboratoriumtest pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pytel, Patrycja Wierzba, Barbara Wilk
Prowadzący grup: Maciej Pytel, Patrycja Wierzba, Barbara Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak, Barbara Wilk
Prowadzący grup: Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak, Barbara Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak, Adrianna Przybyło, Anita Słyś-Palacz
Prowadzący grup: Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak, Adrianna Przybyło, Anita Słyś-Palacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Słyś-Palacz, Dariusz Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)