Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Nauka o materiałach 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>NaOMa1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach 1
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 1 sem. - transport st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

moduł zawiera informacje nt. budowy materiałów inżynierskich - struktura krystaliczna oraz podstawowych właściwości materiałów w aspekcie ich zastosowania w praktyce przemysłowej. Obejmuje podstawy twchnologii procesów materiałowych oraz chatrakterystykę podstawowych grup materiłów : stopów metali, ceramiki, materiałów polimerowych, kompozytów.

Treści kształcenia

Literatura:

Publikacje naukowe

R. Filip; M. Góral; M. Pytel; T. Tokarski - Structure of Pd-Zr and Pt-Zr modified aluminide coatings deposited by a CVD method on nickel superalloys - . - 2019

R. Filip; A. Gradzik; B. Wilk - Oddziaływanie warunków obróbki laserowej na budowę i właściwości mechaniczne napoiny Stellite 694, na podłożu nadstopu niklu Inconel 713C - WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL. - 2018

R. Filip; M. Góral; M. Pytel - Modyfikowana dyfuzyjna warstwa aluminidkowa - . - 2018

R. Filip; A. Nowotnik; M. Pytel - The influence of surface preparation method on microstructure of HF-modified aluminide coatings deposited by CVD method on Rene 80 and MAR M-247 nickel superalloys - . - 2016

R. Filip; M. Góral; A. Nowotnik; M. Pytel - The microstructure of hafnium modified aluminide coatings deposited by CVD method - . - 2016

S. Adamiak; W. Bochnowski; A. Dziedzic; R. Filip; E. Szeregij - Structure and Properties of the Aluminide Coatings on the Inconel 625 Superalloy - . - 2016

J. Dyrda; R. Filip; M. Góral - The concept of using model gas turbine for burner rig corrosion test - TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. - 2015

M. Drajewicz; R. Filip; J. Sieniawski; M. Zagula-Yavorska - The Effect of the Aluminide Coating on the Thermal Properties and Oxidation Resistance of Inconel 625 Ni-Base Superalloy - TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. - 2015

M. Drajewicz; R. Filip; K. Kubiak; M. Motyka; P. Pędrak; M. Poręba; J. Sieniawski; M. Zagula-Yavorska; W. Ziaja - Opracowanie i wdrożenie technologii kształtowania plastycznego z nagrzewaniem oporowym elementów silników lotniczych z trudnoodkształcalnych nadstopów niklu i żelaza - . - 2015

R. Filip; J. Sieniawski; M. Zagula-Yavorska - The influence of the chemical composition of superalloys on the oxidation resistance of aluminide coating - TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. - 2015

R. Filip; M. Góral; A. Gradzik; J. Sieniawski; M. Wierzbińska - The influence of activator on vapour phase aluminizing of TiAl intermetallics - TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. - 2015

R. Filip; M. Góral; M. Pytel - Modyfikowana dyfuzyjna warstwa aluminidkowa - . - 2015

R. Filip; M. Maliniak; M. Pytel; J. Romanowska; J. Sieniawski; M. Zagula-Yavorska - The oxidation resistance of nonmodified and Zr-modified aluminide coatings deposited by the CVD method - TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. - 2015

R. Filip; W. Habrat; K. Krupa; K. Kubiak; D. Kurkowski; P. Laskowski; M. Motyka; J. Sieniawski; M. Wierzbińska; M. Zagula-Yavorska; W. Ziaja - Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki - . - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada podstawową wiedzę na temat budowy materiałów inżynierskich z grupy tworzyw metalicznych, polimerów i ceramiki. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzoną wiedzę na temat budowy materiałów inżynierskich. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje dogłębną wiedzę w obszarze budowy materiałów.
zna metody kształtowania właściwości materiałów nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna mechanizmy kształtowania właściwości materiałów metodami przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje dogłębną znajomość mechanizmów kształtowania właściwości materiałów metodami przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej
zna charakterystykę poszczególnych grup materiałów konstrukcyjnych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzoną wiedzę na temat zasad doboru materiałów inżynierskich. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność uzasadnienia doboru materiałów inżynierskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Filip
Prowadzący grup: Ryszard Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Filip
Prowadzący grup: Ryszard Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)