Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>PKM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 4 sem. - transport st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształceni, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Przenoszenie mocy i ruchu obrotowego. Osie i wały, ich obciążenia, konstrukcja i obliczenia wytrzymałościowe.

- Łożyskowanie osi i wałów. Łożyska ślizgowe i toczne. Konstrukcja łożysk ślizgowych i tocznych. Projektowanie łożysk ślizgowych oraz dobór łożysk tocznych.

- Sprzęgła i ich klasyfikacja. Sprzęgła sztywne. Sprzęgła tulejowe tarczowe, łupkowe.

- Sprzęgła cierne: tarczowe, stożkowe, wielopłytkowe.

- Napędy mechaniczne - podział..

- Przekładnie cięgnowe i cierne. Budowa, ogólne zasady projektowania. Wady i zalety

- Przekładnie zębate. Klasyfikacja przekładni i kół zębatych.

- Przekładnie walcowe o zębach prostych i skośnych.

- Podstawowe wymiary kół zębatych. Prawa zazębienia. Koła z zębami o zarysach ewolwentowych. Ewolwenta i jej właściwości. Metody obróbki kół zębatych.

- Projekt 1:

Projektowanie połączeń nierozłącznych i rozłącznych. Wykonanie stosownych obliczeń wytrzymałościowych, wykonanie dokumentacji rysunkowej.

- Projekt 2:

Projekt wału maszynowego. Wykonanie stosownych obliczeń wytrzymałościowych projektowanego wału. Dobór łożysk. Wykonanie rysunku mrożeniowego projektowanego wału z uwzględnieniem posadowionych na nim części i zabudową łożysk. Wykonanie rysunków wykonawczych wskazanych części.

Sporządzić rysunek złożeniowy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Maksymiuk M., Dąbrowski Z. - Osie i waly - PWN Warszawa. - 1984

Gibczyńska T., Rejmaan E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Połaczenia spawane - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1995

Dziama A. - Metodyka konstruowania maszyn - PWN Warszawa. - 1984

Osiński Zb. (red) - Podstawy konstrukcji maszyn - PWN Warszawa. - 1999

Dietrych M. (red) - Podstawy konstrukcji maszyn, T. I, II - WNT Warszawa. - 1995

Ciszewski A., Radomski J. - Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn - PWN Warszawa. - 1989

Gibczyńska T., Rejmaan E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Połaczenia spawane - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1995

Dziama A. - Metodyka konstruowania maszyn - PWN Warszawa. - 1984

Homik W., Połowniak P. - Podstawy Konstrukcji Maszyn - Oficyna wydawnicza PRz . - 2012

Markowski T., Mijał M., Rejman E., - Podstawy Konstrukcji Maszyn – Napędy mechaniczne cz. I - Oficyna Wydawnicza PRz. - 1996

Markowski T., Mijał M., Rejman E. - Podstawy Konstrukcji Maszyn – Napędy mechaniczne cz. II - Oficyna Wydawnicza PRz. - 1996

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokkrzyskiej Kielce. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Materiały pomocnicze do projektowania - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1995

Literatura uzupełniająca

Jastrzebski E., Jastrzębski W - Mechanika ogólna - PWN Warszawa. - 2002

Niezgodziński M., Niezgodziński T. - Wytrzymałość maateriałów - PWN Warszawa. - 1981

Ławrowski Zb. - Techniki smarowania - PWN Warszawa. - 1987

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi korzystać z norm technicznych i katalogów branżowych. Rozumie konieczność samokształcenia z zakresu wiedzy technicznej.wykład, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu
Posiada ogólną wiedzę związaną z budową maszyn oraz kierunkami rozwoju poszczególnych dziedzin techniki.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu
Zna podstawowe rodzaje połączeń nierozłącznych i rozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonania - student musi opanować minimum 60% materiału.projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Zna części i zespoły służące do przenoszenia mocy i ruchu obrotowego. Potrafi je zaprojektować oraz wykonać ich obliczenia wytrzymałościowe. Potrafi ułożyskować osie i wały. Zna konstrukcję łożysk i zakres ich stosowania - student musi opanować minimum 60% materiału.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu
Zna rodzaje sprzęgieł sztywnych, podatnych. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznych - student musi opanować minimum 60% materiału.wykładegzamin cz. pisemna,

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi korzystać z norm technicznych i katalogów branżowych. Rozumie konieczność samokształcenia z zakresu wiedzy technicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Posiada ogólną wiedzę związaną z budową maszyn oraz kierunkami rozwoju poszczególnych dziedzin techniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Zna podstawowe rodzaje połączeń nierozłącznych i rozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonania - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować ponad 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować ponad 90% materiału.
Zna elementy służące do przenoszenia mocy i ruchu obrotowego. Potrafi je zaprojektować oraz wykonać ich obliczenia wytrzymałościowe. Potrafi ułożyskować osie i wały maszynowych. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować ponad 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować ponad 90% materiału.
Zna rodzaje sprzęgieł sztywnych, podatnych, przymusowych. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznych - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Homik
Prowadzący grup: Wojciech Homik, Olimpia Markowska, Stanisław Warchoł, Waldemar Witkowski, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Homik
Prowadzący grup: Wojciech Homik, Adam Kalina, Olimpia Markowska, Piotr Połowniak, Łukasz Przeszłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)