Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZB0-DL>Sem2ZH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bezp. wewnętrzne- bezpieczeństwo ekonomiczne, st. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 6 sem. - bezp. wewnętrzne- komunikacja i transport, st. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 6 sem. - bezp. wewnętrzne- służby i formacje ochrony bezpieczeństwa, st. I-go st. (lic.)
Przedmioty 6 sem. - bezp. wewnętrzne- zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Barć, Andrzej Kiełtyka, Elżbieta Kurzępa-Piękoś, Adam Laska, Wiesław Lewicki, Marlena Lorek, Grzegorz Ostasz, Małgorzata Polinceusz, Katarzyna Purc-Kurowicka, Krzysztof Rejman, Krzysztof Surowiec, Artur Woźny
Prowadzący grup: Grzegorz Ostasz, Krzysztof Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)