Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Kadry i płace

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/1-DL>KiP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kadry i płace
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Rozumieć specyfikę zarządzania kadrami, dokumentacją kadrową. Umiejętność ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych, urlopów pracowniczych, ekwiwalentów urlopowych. Znać zasady wyliczania wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilno - prawnych. Zdolność samodzielnego tworzenia rozkładów czasu pracy w zależności od specyfiki zatrudniania pracowników. Umiejętność rozliczania delegacji.

Treści kształcenia

- Tworzenie dokumentacji kadrowej. . Istota funkcjonowania programu Kadry i płace Sage Symfonia. Prametryzacja danych.

- Zakładnie nowej firmy programu Kadry i płace . Parametryzacja firmy.

Tworzenie wzorców czasowych, struktury organizacyjnej, inicjalizacja kalendaarzy. Tworzenie systemów wynagrodzeń, okresy płacowe.

- Zatrudnianie pracownika na umowę o pracę. Zakładanie katalogów, wprowadzanie pracowników w programie Kadry i płace.

- Umowy cywilnoprawne, tworzenie i rozliczanie.

- Zdarzenia występujące w czasie umowy o pracę- świadczenia chorobowe, urlopy, nadgodziny, nagrody, premie, pozyczki.

Obsługa dzinnika zdarzeń. Zbiorcze wprowadzanie zdarzeń.

- Obsługa dzinnika zdarzeń. Zbiorcze wprowadzanie zdarzeń.

Definiowanie i naliczanie listy płac.

- Generowanie raportów kadrowych. Tworzenie staystyk dla firmy.

Zamykanie list płac,naliczanie i  zamykanie okresów płacowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Chomuszko M, - Kurs Kadry i Płace System symfonia, - wyd. PWN,. - 2012.

Cieślak M. - Płace od Ado Z w 2013, - wyd. HR Services. - 2013.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Kadry i Płace- podrecznik uzytkownika - Wyd. Sage, Warszawa .. - 2012

Literatura uzupełniająca

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm) - (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm).. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady funkcjonowania programu Kadry i płacewykład/, wykład interaktywny; laboratorium/laboratorium problemowe, projekt indywidualny, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio),prezentacja projektu, test pisemny
Potrafi sporządzać deklaracje i zestawienia kadrowo- płacowe wykład/, wykład interaktywny; laboratorium/laboratorium problemowe, projekt indywidualny, realizacja zleconego zadaniaobserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio),prezentacja projektu, test pisemny
Ma wiedzę z zakresu przepisów kodeksu pracy, ustaw, rozporządzeń dotyczących płac i świadczeń okołopłacowychwykład/, wykład interaktywny; laboratorium/laboratorium problemowe, projekt indywidualny, realizacja zleconego zadaniaobserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio),prezentacja projektu, test pisemny
Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac do realizacji zadań w programie informatycznym Kadry i Płacewykład/, wykład interaktywny; laboratorium/laboratorium problemowe, projekt indywidualny, realizacja zleconego zadaniaobserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio),prezentacja projektu, test pisemny
Potrafi wyszukiwać, wiązać i interpretować zapisane i tworzone w programie informatycznym dane dotyczace pracowników i zleceniobiorcówlaboratorium/lpokaz,projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio),prezentacja projektu,
wykorzystuje umiejętności interpersonalne umie rozwiązywać typowe problemy zwiazane z wykonywaniem zawodulaboratorium/pokaz,projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio),prezentacja projektu,

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna zasady funkcjonowania programu Kadry i płacenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wprowadzić pracownika do bazy danych. Potrafi poruszać się sprawnie w katalogu pracownika.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi sparametryzować firmę. Umie założyć systemy kadrowo-płacowe w danej firmie.
Potrafi sporządzać deklaracje i zestawienia kadrowo- płacowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również sporządza wydruki kadrowe izestawienia dla poszczególnych pracowników.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również sporządza wydruki kadrowe izestawienia dla poszczególnych pracowników, ale i dla całej firmy.
Ma wiedzę z zakresu przepisów kodeksu pracy, ustaw, rozporządzeń dotyczących płac i świadczeń okołopłacowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac do realizacji zadań w programie informatycznym Kadry i Płacenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi wyszukiwać, wiązać i interpretować zapisane i tworzone w programie informatycznym dane dotyczace pracowników i zleceniobiorcównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
wykorzystuje umiejętności interpersonalne umie rozwiązywać typowe problemy zwiazane z wykonywaniem zawoduCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Halina Chłodnicka, Jadwiga Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Halina Chłodnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Halina Chłodnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Halina Chłodnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chłodnicka
Prowadzący grup: Halina Chłodnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)