Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audyt wewnętrzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL/2C-ZI>AW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audyt wewnętrzny
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 6 sem. - logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podstawy i realizacja audytu wewnętrznego

Treści kształcenia

- Pojęcie i istota audytu

- Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego i zasady etyki zawodowej

- Organizacja zespołu audytu wewnętrznego

- Dowody audytowe i dokumenty robocze audytu

- Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem

- Metody i testy w audycie wewnętrznym

- Podstawowe rodzaje audytu

- Planowanie audytu wewnętrznego i realizacja zadania audytowego

- Podstawowe pojęcia

- Pojęcie i istota kontroli wewnętrznej

- Organizacja kontroli wewnętrznej

- Metody analizy ryzyka w audycie wewnętrznym

- Etapy realizacji zadania audytowego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Czerwiński K. - Audyt wewnętrzny - InfoAudit, Warszawa. - 2005

Bielińska-Dusza E., i in. - Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji: aspekty teoretyczno - metodologiczne i przktyczne - red. M. Lisiński, PWE, Warszawa . - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Czerwiński K. - Audyt wewnętrzny - InfoAudit, Warszawa. - 2005

Moeller R. - Nowoczesny audyt wewnętrzny - Wolters Kluwer, Warszawa. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

Winiarska K. - Audyt wewnętrzny 2008 - Difin, Warszawa. - 2009

Literatura uzupełniająca

Saunders E.J. - Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie - Educator, Częstochowa. - 2003

Winiarska K. - Audyt finansowey - PWE, Warszawa. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia i międzynarodowe standardy audytu wewnętrznegowykładzaliczenie cz. pisemna
Zna podstawowe rodzaje audytu, dokumentację i metody audytuwykładzaliczenie cz. pisemna
Umiejętność przeprowadzenia analizy ryzykaćwiczenia rachunkoweobserwacja wykonawstwa
Zna etapy realizacji zadania audytowegoćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia i międzynarodowe standardy audytu wewnętrznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady etyki audytu i organizację zespołu audytowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zasady organizacji audytu w sektorze finansów publicznych i w spółkach
Zna podstawowe rodzaje audytu, dokumentację i metody audytunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna różne rodzaje audytu, akta stałe i bieżące audytunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna strukturę poszczególnych dokumentów audytu
Umiejętność przeprowadzenia analizy ryzykanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka metodą szacunkową i matematycznąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność sporządzenia mapy ryzyka
Zna etapy realizacji zadania audytowegoCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nycz-Wróbel
Prowadzący grup: Jadwiga Nycz-Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gazda
Prowadzący grup: Andrzej Gazda, Jadwiga Nycz-Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gazda
Prowadzący grup: Andrzej Gazda, Jadwiga Nycz-Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nycz-Wróbel
Prowadzący grup: Jadwiga Nycz-Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nycz-Wróbel
Prowadzący grup: Jadwiga Nycz-Wróbel, Iwona Ślęzak-Gładzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)