Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZU>PSL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów logistycznych
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Istota, metody i narzędzia projektowania procesów logistycznych

Treści kształcenia

- Znaczenie i koncepcje logistyki w aspekcie funkcjonalnym, przedmiotowo- strukturalnym i efektywnościowym.

- Podstawa i istota podejścia systemowego w logistyce

- Struktury systemów logistycznych

- Podział procesów logistycznych oraz metody wykorzystywane w ich projektowaniu

- Podejście procesowe w logistyce

- Standaryzacja i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

- Wykorzystanie efektów synergicznych w zarządzaniu logistycznym

- Pojęcie systemów i procesów logistycznych

- Metoda kąta północno - zachodniego

- Metoda minimalnego elementu macierzy

- Metoda aproksymacyjna Vogel`a

- Rozwiązywanie zadania dotyczącego optymalnego rozdziału wyrobów

- Zasady projektowania

- Wyznaczanie lokalizacji przy odległościach w metryce prostokątnej

- Wyznaczanie lokalizacji przy odległościach w metryce euklidesowej

- Wyznaczanie optymalnego miejsca lokalizacji magazynu - projekt

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. - Logistyka w przedsiębiorstwie - PWE, Warszawa. - 2012

Witkowski J. - Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia - PWE, Warszawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pfohl H.Ch. - Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania - ILiM, Poznań. - 1998

Literatura do samodzielnego studiowania

Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A. - Systemy logistyczne. Komponenty, działania, przykłady - ILiM, Poznań 2008.. - 2008

Literatura uzupełniająca

red. E. Gołembska - Kompendium wiedzy o logistyce - PWN, Warszawa. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia i istotę projektowania systemu logistycznegowykładzaliczenie cz. pisemna
Zna metody stosowane w projektowaniuwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna podejście procesowe w logistyce oraz metodykę zarządzania procesami gospodarczymi ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi projektować, modelować i standaryzować procesy oraz wdrażać zmianyprojekt zespołowy, projekt indywidualnyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia i istotę projektowania systemu logistycznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podejście systemowe w logistycenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie stosuje podstawowe pojęcia i charakteryzuje projekt systemu logistycznego
Zna metody stosowane w projektowaniunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również prawidłowo dobiera odpowiednie metodynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie stosuje odpowiednie metody
Zna podejście procesowe w logistyce oraz metodykę zarządzania procesami gospodarczymi Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi projektować, modelować i standaryzować procesy oraz wdrażać zmianynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobierać odpowiednie metody projektowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie wykonać projekt i wprowadzić zmiany

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dušan Malindžák
Prowadzący grup: Adam Laska, Dušan Malindžák, Renata Piętowska-Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Piętowska-Laska
Prowadzący grup: Kornelia Osieczko-Potoczna, Renata Piętowska-Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Piętowska-Laska
Prowadzący grup: Kornelia Osieczko-Potoczna, Renata Piętowska-Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Piętowska-Laska
Prowadzący grup: Kornelia Osieczko-Potoczna, Renata Piętowska-Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Piętowska-Laska
Prowadzący grup: Kornelia Osieczko-Potoczna, Renata Piętowska-Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)