Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Towaroznawstwo materiałowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZU>TM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Towaroznawstwo materiałowe
Jednostka: Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera podstawowe zagadnienia z towaroznawstwa materiałowego

Treści kształcenia

- Istota i zakres towaroznawstwa. Wiadomości wstepne

- Towary i ich klasyfikacja

- Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

- Badanie i ocena jakości wyrobów

- Badanie wyrobów metalowych

- Badania wyrobów metalowych. Badania gęstości i zwartości materiałów

- Badania wyrobów metalowych. Badania makro- i mikroskopowe stopów żelaza

- Badania wyrobów metalowych. Badania makro- i mikroskopowe stopów aluminium

- Badania wyrobów metalowych. Badania makro- i mikroskopowe stopów niklu i kobaltu

- Badania makro- i mikrotwardości wyrobów metalowych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ł. Karpiel, M. Skrzypek - Towaroznawstwo ogólne - Wyd. AK, Kraków. - 2000

A. Korzeniowski - Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, cz. I. Badanie jakości wyrobów - Wyd. AE, Poznań. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. Lewińska - Pomiary grubości powłok - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 2001

J. Hlebowicz - Badania wizualne. Zasady ogólne i przykłady zastosowań - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 1997

Literatura do samodzielnego studiowania

L. Dobrzański - Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - Wyd. Naukowo-Techniczne, Gliwice. - 2002

Literatura uzupełniająca

Prowans S.: Struktura stopów. Wyd. PWN, Warszawa, 2000. - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę związaną ze znajomością artykułów przemysłowych, badaniem i oceną ich jakościwykład, ćwiczeniakolokwium, egzamin cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę związaną ze znajomością artykułów przemysłowych, badaniem i oceną ich jakości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Nowotyńska
Prowadzący grup: Irena Nowotyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kowalczyk
Prowadzący grup: Karolina Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ostyńska
Prowadzący grup: Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kowalczyk
Prowadzący grup: Karolina Kowalczyk, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)