Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne programy finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/1A-DU/07>IPF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne programy finansowe
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia ma za zadanie wykształcić praktyczne nawyki w zakresie ewidencji księgowej

Treści kształcenia

- Struktura oprogramowania finansowo-księgowego, płacowego, magazynowego. Ustawienia systemu do wymogów przedsiębiorstw różnych branż. Modyfikacje planu kont.

- Wypełnianie kartotek. Definiowanie rejestrów VAT. Wprowadzanie i modyfikacja dokumentów.

- Sporządzanie raportów i zestawień. Generowanie sprawozdań finansowych. Tworzenie faktur VAT. Rozliczanie obrotu zapasów. Rozliczanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Współpraca z programem Płatnik. Organizacja zabezpieczenia danych. Archiwizacja danych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

- System zarządzania. Symfonia. Finanse i księgowość. Podręcznik użytkownika. - Wyd. Sage, Warszawa . - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą komputerawykład/, wykład interaktywnyzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi wypełniać i interpretować dowody księgowelaboratorium/, laboratorium problemowezaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu
Potrafi dokonywać dekretacji dowodów księgowych za pomocą wybranego programu F-Klaboratorium/, laboratorium problemowezaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu
Potrafi dokonywać właściwych analiz danych księgowychlaboratorium/, konwersatorium, laboratorium problemowezaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu
Potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne rolelaboratorium/ laboratorium problemoweprezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą komputeraCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi wypełniać i interpretować dowody księgowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi dokonywać dekretacji dowodów księgowych za pomocą wybranego programu F-Knie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi dokonywać właściwych analiz danych księgowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne roleCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lew
Prowadzący grup: Agnieszka Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kubacka
Prowadzący grup: Maria Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lew
Prowadzący grup: Agnieszka Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)