Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Efektywność cieplna budynków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB/K/Z-ZU>ECB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Efektywność cieplna budynków
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 3 sem. - budownictwo-kons.bud. i inż., budownictwo zrównoważone nst. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Dotyczy: zagadnień związanych z określaniem efektywnego zużycia, pozyskiwania i akumulacji energii w budynku w czasie jego użytkowania.

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne. Wybrane zagadnienia z Dyrektyw Europejskich, Ustaw Krajowych oraz Warunków Technicznych dotyczące efektywności energetycznej.

- Efektywność cieplna ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Identyfikacja mostków termicznych w przegrodach budowlanych oraz określanie wartości liniowych współczynników przenikania ciepła. Analiza współczynników strat ciepła w budynku.

Efektywność cieplna przegród budowlanych pozyskujących energię słoneczną.

Efektywne rozwiązania wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Źródła oszczędności energii w budynku.

- Rozwiązywanie zadań z zakresu współczynników strat ciepła budynku, pojemności cieplnej, ciepłej wody użytkowej.

- Rozwiązywanie zadań i analiza przegród efektywnych słonecznie. Obliczanie efektywności instalacji z różnymi źródłami ciepła.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Żurawski Jerzy - Efektywność energetyczna w budownictwie - http://www.eip-cz-pl.eu/cz/files/Workshopy/02/ZURAWSKI_Budynki.pdf. - 2013

Kurtz K., Gawin D. - Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych - PWSBiA, Warszawa. - 2007

PN-EN ISO 13790 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania - PKN. -

PN – EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego - . -

PN – EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o - . -

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zm.. -

Dyrektywa Europejska 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych - z dnia 5 kwietnia 2006 r.,. -

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane - Dz. U. Nr 191, poz.1373. -

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. - o wspieraniu termomodernizacji i remontów - . -

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. - "O efektywności energetycznej" - Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Starakiewicz A., Szyszka J. - Fizyka budowli w zadaniach - Oficyna Wydawnicza PRz., Rzeszów. - 2009

PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzc - . -

PN – EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o - . -

PN – EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obli - . -

PN-EN ISO 10077-1 - Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda up - . -

PN-EN ISO 13370 - Właściwości cieplne budynków. Wymian ciepła przez grunt. Metody obliczania - . -

PN-83/B-03430 - WEntylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - . -

Publikacje naukowe

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material - . - 2021

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers - . - 2020

M. Kaczmarzyk; A. Starakiewicz; A. Waśniowski - Internal Heat Gains in a Lunar Base—A Contemporary Case Study - . - 2020

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material - . - 2019

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach". - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" . - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową" - . - 2019

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" - . - 2019

A. Starakiewicz - Coverage of energy for the preparation of hot tap water by installing solar collectors in a singlefamily building - . - 2018

A. Starakiewicz; J. Szyszka - A quasi-box window concept to improve the thermal-insulation property of old windows - case study - . - 2018

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej - . - 2018

J. Kogut; W. Kokoszka; P. Ochab; I. Skrzypczak; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Passive Residential Houses with the Accumulation Properties of Ground as a Heat Storage Medium - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych - . - 2017

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Zużycie nośników energii w budynku jednorodzinnym na cele ogrzewania ciepłej wody użytkowej i potrzeb bytowych - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe akty prawne dotyczące efektywności cieplnej budynków budynków. wykład, ćwiczenia rachunkowe test pisemny
Potrafi oszacować wartości współczynników przenikania ciepła i mostków termicznych występujących w budynku. Potrafi obliczyć współczynnik strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Potrafi wykonać obliczenia strat i zysków ciepła oraz akumulacyjności przegród budowlanych. wykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Potrafi wykonać obliczenia i dokonać analizy bilansu energetycznego budynku. ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Ma świadomość konieczności wykonania zleconych prac w wyznaczonym terminie i w wymaganej jakościćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.