Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie energooszczędne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>TE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie energooszczędne
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 6 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie się z zagadnieniami wpływającymi na energooszczędność obiektu budowlanego. Poznanie nowoczesnych technologii w zakresie realizacji i modernizacji obiektów energooszczędnych i pasywnych. Umiejętność dokonania oceny stanu budynku i możliwości jego termomodernizacji zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Treści kształcenia

- Zasady projektowania budynków energooszczędnych.

- Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków.

- Wymagania normowe związane z budownictwem energooszczędnym.

- Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie.

- Technologie wznoszenia budynków energooszczędnych, energooszczędne materiały wykończeniowe.

- Budownictwo heliogrzewcze.

- Zagadnienia ekonomiczne w budownictwie energooszczędnym.

- Optymalizacja rozwiązań budowlanych dla kryterium najmniejszego zużycia energii.

- Analiza budynków w zakresie ich charakterystyki cieplnej.

Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym.

- Wymiarowanie aktywnych oraz pasywnych systemów wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, a także innych niekonwencjonalnych systemów energetycznych w budownictwie energooszczędnym.

- Obliczanie efektywności ekonomicznej realizacji budynku oszczędnego.

- Ćwiczenie projektowe dotyczące budynku energooszczędnego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Smolec W. - Fototermiczna konwersja energii słonecznej - PWN, Warszawa . - 2000

Mikoś J. - Budownictwo ekologiczne - Politechnika Śląska, Gliwice. - 1996

Lisik A. - Odnawialne źródła energii w architekturze - Politechnika Śląska, Gliwice. - 1995

Nowicki J. - Promieniowanie słoneczne jako źródło energii - Arkady, Warszawa . - 1980

Feist W. - Podstawy budownictwa pasywnego. - Polski Instytut Budownictwa Państwowego Gdańsk . -

Lewandowski W. - Proekologiczne źródła energii odnawialnej - WN-T Warszawa . - 2002

Pluta Z. - Słoneczne instalacje energetyczne - Politechnika Warszawska, Warszawa . - 2003

Kotarska K., Kotarski Z. - Ogrzewanie energią słoneczną. Systemy pasywne - WCziKT, Warszawa . - 1989

Moore F. - Environmental Control Systems. Heating Cooling Lighting - McGraw-Hill, USA . - 1993

Sodha M.S., Bansan N.K., Bansal P.K., Kumar A., Malik M.A.S. - Solar Passive Building. Science and Design - Pergamon UK . - 1986

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe zasady projektowania budynków energooszczędnych oraz możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie. wykładkolokwium
Potrafi zaprojektować budynek energooszczędny z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. projektyoddanie wykonanego prawidłowo projektu według indywidualnych założeń
Potrafi przeprowadzić analizę budynków w zakresie ich charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność ekonomiczną realizacji budynku oszczędnego. projektyoddanie wykonanego prawidłowo projektu według indywidualnych założeń
Potrafi samodzielnie formułować opinie, ma świadomość konieczności samokształceniaprojektyoddanie wykonanego prawidłowo projektu według indywidualnych założeń

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe zasady projektowania budynków energooszczędnych oraz możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi właściwie dobrać materiały i technologie energooszczędne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie zastosować rozwiązania helioenergetyczne.
Potrafi zaprojektować budynek energooszczędny z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować budynek energooszczędny o bardziej zaawansowanej formie architektonicznej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie kompleksowo zaprojektować budynek energooszczędny o bardziej zaawansowanej formie architektonicznej z wykorzystaniem rożnych niekonwencjonalnych źródeł energii.
Potrafi przeprowadzić analizę budynków w zakresie ich charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność ekonomiczną realizacji budynku oszczędnego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeprowadzić analizę budynku o bardziej zaawansowanej formie architektonicznej, w zakresie jego charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność stosowanych rozwiązań helioenergetycznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę budynku o bardziej zaawansowanej formie architektonicznej, w zakresie jego charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność stosowanych rozwiązań helioenergetycznych.
Potrafi samodzielnie formułować opinie, ma świadomość konieczności samokształceniaCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Lech Lichołai, Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)