Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DU>MK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - budownictwo-drogi i mosty, st. II-go st.
Przedmioty 1 sem. - budownictwo-konstrukcje budowlane i inż., st. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Metody komputerowe" wprowadzają w konstruowanie modeli numerycznych, które dają podstawy analizy niezbędne do projektowania układów konstrukcyjnych

Treści kształcenia

- Modelowanie konstrukcji

- Podstawy matematyczne i modelowanie Metod Elementów Skończonych (MES)

- Płytowe i powłokowe elementy skończone.

- Problemy nieliniowe

- Algorytm MES dla zagadnień nieliniowych

- Stateczność układów konstrukcyjnych.

- Analiza problemów własnych wyboczenia i dynamiki

- Całkowanie równań ruchu

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

O.C. Zienkiewicz - Metoda elementów skończonych - Arkady. - 1972

Praca zbiorowa - Mechanika budowli w ujęciu komputerowym - Arkady. - 1998

G. Rakowski, Z. Kacpszyk - Metoda elementów skończonych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2005

K.J.Bathe - Finite element procedures - Prentice-Hall. - 1996

O.C. Zienkiewicz, R. Taylor, P. Nithiarasu - The finite element method, 6th ed. - Elsevier. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

G. Rakowski, Z. Kacpszyk - Metoda elementów skończonych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

T.J.R.Hughes - The finite element method - . - 1998

M. Kleiber - Komputerowe metody mechaniki ciał stałych - PWN. - 2001

Literatura uzupełniająca

J.N. Reddy - An introduction to nonlinear finite element analysis - Oxford University Press. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę na temat budowy modeli numerycznych konstrukcji inżynierskich. Ma wiedzę o metodach numerycznych współcześnie wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania własnej wiedzy. Potrafi odpowiednio zarządzać czasem i powierzone zadania wykonuje terminowo. Jest odpowiedzialny za własną pracę. Szanuje pracę innych ludzi oraz powierzony sprzęt.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
Potrafi formułować i analizować modele nieliniowe konstrukcjiwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Rozumie i potrafi stosować zasady modelowania MES dla układów o dowolnej geometriiwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Potrafi stosować algorytmy MES do rozwiązywania zaawansowanych zagadnień mechaniki konstrukcjiwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Michał Jurek, Piotr Nazarko, Grzegorz Piątkowski, Dominika Ziaja, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Michał Jurek, Barbara Markiewicz, Grzegorz Piątkowski, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Barbara Markiewicz, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Natalia Bróż, Michał Jurek, Piotr Nazarko, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Natalia Bróż, Anna Rzepka, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)