Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-ZI>Fiz2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - budownictwo nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia z Fizyki są podstawą do studiowania na kierunkach inżynierskich.

Treści kształcenia

- Cel kształcenia w zakresie fizyki w edukacji technicznej. Wstęp matematyczny;

Wielkości skalarne i wektorowe w fizyce. Pojęcie pochodnej i całki.

- Kinematyka punktu materialnego. Zasady dynamiki Newtona. Dynamika punktu materialnego, układu punktów materialnych i bryły sztywnej.

- Pole grawitacyjne. Praca i energia. Zasady zachowania w mechanice.

- Drgania harmoniczne. Oscylator prosty, tłumiony i wymuszony. Zjawisko rezonansu.

- Elementy teorii gazów, prawa gazowe, temperatura Kelvina.

- Wprowadzenie do elektromagnetyzmu Prawo Coulomba: Ładunki elektryczne, pole elektryczne. Twierdzenie Gaussa. Praca i potencjał pola elektrycznego. Pole skalarne, gradient pola skalarnego. Kondensator płaski, dielektryki.

- Przewodniki, prąd elektryczny, oporność, obwody elektryczne i siła elektromotoryczna Pole magnetyczne, źródła pola magnetycznego, magnetyzm materii, siła Lorentza, przewodniki i ładunki elektryczne w polu magnetycznym: efekt Halla, cyklotron, spektrometr masowy. Indukcja magnetyczna

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Resnick R., Halliday D. - Podstawy Fizyki - PWN Warszawa. - 2002

H. D. Young, R. A. Freedman - University Physics - Pearson. - 2008

I. W. Sawieliew - Wyklady z fizyki - PWN. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krop K., Chłędowska K. - Fizyka, I Pracownia - OW PRz Rzeszów. - 2007

K. Chlędowska, R. Sikora - Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami - Oficyna Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

Feynman R. i inni - Wykłady Feynmana z Fizyki - PWN Warszawa. - 2009

Literatura uzupełniająca

I. N. Bronsztein, K. A Semendijajew - Matematyka. Poradnik encyklopedyczny - PWN. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna pojęcie wielkości fizycznych. Rozróżnia wielkości wektorowe i skalarne. Zna pojęcie jednostek fizycznychwykład, wykład interaktywny, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, egzamin cz. pisemna, raport pisemny
Ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii fizyki obejmujących mechanikę, ruch falowy, elektryczność i magnetyzm, teorię kinetyczną gazów.ćwiczenia rachunkowe, laboratorium, wykładzaliczenie cz. pisemna, raport pisemny, egzamin cz. pisemna
Potrafi analizować proste problemy fizyki i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane twierdzenia i metody.ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Umie wykonywać proste pomiary i je opracowywaćwykład problemowy, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna pojęcie wielkości fizycznych. Rozróżnia wielkości wektorowe i skalarne. Zna pojęcie jednostek fizycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zdefiniować podstawowe wielkości fizyczne w oparciu o pojęcia analizy matematycznej (pochodne i całki funkcji).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student bezbłędnie rozwiąże zadania wymagane na sprawdzianie pisemnym.
Ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii fizyki obejmujących mechanikę, ruch falowy, elektryczność i magnetyzm, teorię kinetyczną gazów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązywać proste zadania z podanej tematykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązywać złożone zadania a także potrafi wyjaśnić fizyczną naturę zjawisk obserwowanych w przyrodzie albo ich wykorzystanie w technice.
Potrafi analizować proste problemy fizyki i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane twierdzenia i metody.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Umie wykonywać proste pomiary i je opracowywaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jego sprawozdania nie zawierały istotnych błędów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyciągać istotne wnioski z przeprowadzonych pomiarów i opracowanych wyników.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Jacek Fal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Jacek Fal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.