Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-ZI>TechInf1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - budownictwo nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące: użytkowania komputerów, obsługi pakietów biurowych w celu przygotowania dokumentacji technicznej oraz dużych dokumentów, prowadzenia obliczeń inżynierskich, wizualizacji danych i grafiki inżynierskiej, bezpieczeństwa i pozyskiwania informacji w sieci Internet oraz użytkowania poczty elektronicznej.

Treści kształcenia

- Zasady pracy w środowisku sieciowym, korespondencja elektroniczna.

- Edytory tekstu

- Grafika prezentacyjna i menadżerska

- Arkusz kalkulacyjny

- Bazy danych

- Internet i bezpieczeństwo pracy w sieci

- Program SMath Studio, Matlab

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Robin Williams - Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania - Helion. - 1994

Robert Chwałowski - Typografia typowej książki - Helion. - 2002

Mirosław Dziewoński - OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik - Helion. - 2010

Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz - ECDL na skróty - Wydawnictwo Nauklowe PWN. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

OOo - LibreOffice 5.x User Guides (PDF) - http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/. - 2017

Piotr Nazarko, Wieslaw Bielak - Technologie informacyjne. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku architektura i urbanistyka - Oficyna Wydawnica PRz. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

Aleksander Bremer, Mirosław Sławik - ECDL 7 modułów: kompletny kurs - PTI. - 2011

Mirosława Kopertowska-Tomczak - Książka ECDL. Przetwarzanie tekstów - WN PWN. - 2009

Mirosława Kopertowska-Tomczak - Książka ECDL. Arkusze kalkulacyjne - WN PWN. - 2009

Literatura uzupełniająca

Antoni Diller - LaTex. Wiersz po wierszu - Helion. - 2001

Janusz Marian Nowacki - TEXnologia a typografia. Zasady składu z języku polskim - http://poledyt.amu.edu.pl/download/Janusz%20Nowacki.pdf. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi prowadzić korespondencję elektroniczną, stosować style w dokumentach tekstowych, modyfikować wygląd stylów, numerować konspekt dokumentu, automatycznie generować spis treści.wykład
Zna zasady pracy i obsługi arkusza kalkulacyjnego, potrafiwykonać proste obliczenia w arkuszu z wykorzystaniempodstawowych funkcji arkusza.wykład, laboratoriumkolokwium
Potrafi rozwiązać proste zadania i wykonać stosowne obliczenia w programie do obliczeń matematyczno-inżynierskich (SMath Studio).laboratoriumkolokwium
Potrafi rozwiązać proste zadania (matematyczna lub inżynierskie) i wykonać stosowne obliczenia.laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi prowadzić korespondencję elektroniczną, stosować style w dokumentach tekstowych, modyfikować wygląd stylów, numerować konspekt dokumentu, automatycznie generować spis treści.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wstawiać i numerować tabele i rysunki w dokumentach tekstowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wprowadzać formuły matematyczne w dokumentach tekstowych, wygłasza publiczne prezentacje.
Zna zasady pracy i obsługi arkusza kalkulacyjnego, potrafiwykonać proste obliczenia w arkuszu z wykorzystaniempodstawowych funkcji arkusza.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również tworzyć formuły z wykorzystaniem funkcji logicznych i proste wykresy w arkuszach kalkulacyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi tworzyć złożone wykresy z kilkoma seriami danych i formatować ich wygląd.
Potrafi rozwiązać proste zadania i wykonać stosowne obliczenia w programie do obliczeń matematyczno-inżynierskich (SMath Studio).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonywa obliczenia na zmiennych zakresowych oraz rysować wykresy i formatować ich wygląd.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie rozwiązać złożone zadanie.
Potrafi rozwiązać proste zadania (matematyczna lub inżynierskie) i wykonać stosowne obliczenia przygotowując skrypt dla programu Matlab (lub Octava).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rysować wykresy, formatować ich wygląd i zapisywać wykresy w plikach graficznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązać rozwiązać złożone zadanie wykorzystując funkcje i przykłady opisane w plikach pomocy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jurek, Grzegorz Piątkowski
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Michał Jurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jurek
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Michał Jurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jurek
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Michał Jurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jurek
Prowadzący grup: Michał Jurek, Maciej Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Celina Jagiełowicz-Ryznar
Prowadzący grup: Celina Jagiełowicz-Ryznar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)