Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS/K-DI>HT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia techniki
Jednostka: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł na 2 semestrze studiów.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do historii techniki i przemysłu;

Nauka i technika świata starożytnego

− budownictwo,

− nauki przyrodnicze,

− rzemiosło starożytne

- Nauka, technika i rzemiosło Europy XII - XVII w.

− postępy nauk przyrodniczych i ścisłych,

− rzemiosło i początki przemysłu,

− inżynieria i budownictwo,

− postępy w transporcie (wielkie podróże XV - XVIIw.)

- Rewolucja przemysłowa i jej następstwa (XVIII i 1 połowa XIX w.)

− nowe źródła energii,

− nowe technologie i materiały,

− początki nowoczesnego przemysłu,

− postępy w technice transportu i komunikacji.

- Rewolucja naukowo - techniczna przełomu XIX i XX wieku

− nowe osiągnięcia nauk przyrodniczych i ścisłych,

− postęp w technikach wytwarzania,

− przełom w technikach transportu i komunikacji (początki motoryzacji,

lotnictwa i telekomunikacji),

− nowe koncepcje w urbanistyce, budownictwie, inżynierii lądowej i wodnej,

− "druga rewolucja przemysłowa" - przełom w organizacji przemysłu,

- Postęp naukowo - techniczny XXI wieku.

- Szczegółowa analiza największych osiągnięć techniki, przybliżenie sylwetek wynalazców, omówienie wynalazków które miały największy wpływ na życie człowieka, wynalazki związane z kierunkiem studiów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Orłowski B. - Historia techniki polskiej - UTP. - 2008

Orłowski B. - Powszechna historia techniki, - . - 2010

Wiślicki A. - Z dziejów maszyn - BGW. - 1996

Proszak- Miąsik D. - Historia techniki - Oficynna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2013

Literatura uzupełniająca

Łukaszewicz J. - Początki cywilizacji technicznej na ziemiach polskich - . - 1988

Bocheński A. - Przemysł Polski w dawnych wiekach - PIW. - 1984

Publikacje naukowe

B. Kuliński; D. Proszak-Miąsik; E. Rybak-Wilusz - Management of solid biomass in medium power boiler plants - . - 2020

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Analysis of Energy Yields from Selected Types of Photovoltaic Panels - . - 2020

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak; E. Rybak-Wilusz - Ecological and financial effects of coal-fired boiler replacement with alternative fuels - . - 2020

K. Nowak; D. Proszak-Miąsik - Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych za pomocą pomp ciepła - . - 2020

D. Proszak-Miąsik - Use of thermal imaging in construction - . - 2019

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Ecological and financial aspects of gas boiler co-operation with alternative energy sources for multi-family buildings - . - 2019

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Passive Cooling in the System of a Heat Pump with a Vertical Ground Collector - . - 2019

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - The use of forest waste in the energy sector - . - 2019

K. Nowak; D. Proszak-Miąsik - Metody ograniczania niskiej emisji w zabudowie miejskiej - . - 2019

K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Energy consumption in humidification process - . - 2019

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Methods for reducing low emissions from heating devices in single- family housing - . - 2018

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - The impact of selected heat pumps on CO2 emissions - . - 2018

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Impact of solar radiation change on the collector efficiently - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Astronomical and Meteorological Conditions of a Solar System Operation - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Concept of Heat Recovery from Exhaust Gases - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Emission of Air Pollutants in the Hot Water Production - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Influence of Shading on Cooling Energy Demand - . - 2017

D. Proszak-Miąsik - Określenie wydajności instalacji słonecznej z kolektorem płaskim - FUNDACJA NA RZECZ CZYSTEJ ENERGII. - 2016

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Effect of the type of heat sources on carbon dioxide emissions - . - 2016

P. Barłowska; D. Proszak-Miąsik - Pelet czy węgiel? Ekonomiczne aspekty wyboru paliwa do ogrzania budynku jednorodzinnego - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
umie korzystać ze źródeł historycznych, zbiorów dokumentów, publikacji naukowych oraz czasopism historycznych ćwiczenia prezentacja projektu
Posiada wiedzę na temat największych osiągnięć technicznych, zna sylwetki wybitnych odkrywców i wynalazcówwykład, ćwiczeniaprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

with the grade 3with the grade 4with the grade 5
student makes use of historical sources, collections of documents, publications and journals of history.not only reached the level of knowledge and skills required for the grade 3, but also can find the most suitable, for a given issue, documents and publications from various sourcesnot only reached the level of knowledge and skills required for the grade 4, but also The aim of the course is to acquire the ability to recognize and classify archival sources
not only reached the level of knowledge and skills required for the grade 3, but also not only reached the level of knowledge and skills required for the grade 4, but also

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Proszak-Miąsik
Prowadzący grup: Danuta Proszak-Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Proszak-Miąsik
Prowadzący grup: Danuta Proszak-Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Proszak-Miąsik
Prowadzący grup: Danuta Proszak-Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Proszak-Miąsik
Prowadzący grup: Danuta Proszak-Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.