Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne podstawy projektowania I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>IPP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne podstawy projektowania I
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 1 sem. - inżynieria środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dotyczy zagadnień związanych z podstawami programowana w tym języków i narzędzia programowania. W module zawarto sposoby implementacji typowych algorytmów procesów projektowych w ujęciu komputerowym (programy).

Treści kształcenia

- Algorytm, programowanie i programy. Narzędzia programisty, wyrażenia i dane. Instrukcje proste, instrukcje strukturalne, funkcje, operatory relacyjne. Operacje tablicowe, indeksy. Tworzenie grafiki - wykresy.

- Narzędzia programisty, wyrażenia i dane. Instrukcje proste, instrukcje strukturalne, operatory relacyjne. Operacje tablicowe, indeksy. Tworzenie grafiki - wykresy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Rudra Pratap - Matlab 7 dla naukowców i inżynierów - Wydawnictwo Naukowe PWN SA. - 2007

Adrian Kingsley-Hughes, Kathie Kingsley-Hughes - Programowanie. Od podstaw. - Wydawnictwo Helion. - 2005

Ryszard Motyka, Dawid Rasała - Mathcad. Od obliczeń do programowania - Helion. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

W. Regel - Obliczenia symboliczne i numeryczne w programie MATLAB - MIKOM. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

T.L. Lachowicz - Matlab, Scilab, Maxima. Opis i przykłady zastosowania. - Oficyna Wydawnicza Opole. - 2005

Anna Czemplik - Scilab i Matlab podstawowe zastosowania inżynierskie - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia związane z programowaniem.wykładkolokwium
Potrafi w programach zastosować wyrażenia i funkcje. laboratoriumkolokwium
Potrafi w programach zastosować instrukcje proste. laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia związane z programowaniem.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wie jak zastoswać z nich niemniej niż 70% w programach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wie jak zastoswać z nich niemniej niż 90% w programach.
Potrafi w programie zastosować wyrażenia i funkcje. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zmienne tablicowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również prezentuje wyniki w postaci graficzne lub tekstowej.
Potrafi w programie zastosować instrukcje proste.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stosuje w programach instrukcje strukturalne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również prezentuje wyniki w postaci graficzne lub tekstowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko, Krzysztof Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko, Krzysztof Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko, Krzysztof Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko, Natalia Bróż, Przemysław Smela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)