Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>TechInf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 1 sem. - inżynieria środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dotyczy użytkowania pakietu biurowego w zakresie: przygotowania dokumentacji technicznej, obliczeń inżynierskich, wizualizacji danych, grafiki inżynierskiej oraz pracy z bazami danych. Prezentowane są również problemy zagrożeń związanych z pracą w sieci rozległej, a także metody ochrony i zasady bezpieczeństwa informacji.

Treści kształcenia

- Zasady pracy w środowisku sieciowym. Bezpieczeństwo w sieci rozległej. Edytor tekstu i grafika prezentacyjna. Arkusz kalkulacyjny z elementami baz danych. Bazy danych. Program do prezentacji, zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji publicznych.

- Zasady pracy w środowisku sieciowym. Arkusz kalkulacyjny z elementami baz danych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Mirosław Dziewoński - OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik - Helion. - 2009

Robin Williams - Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania - Helion. - 1994

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Aleksander Bremer, Mirosław Sławik - ECDL 7 modułów: kompletny kurs - PTI. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz - ECDL na skróty - PWN. - 2010

Literatura uzupełniająca

Bartosz Miller - Technologia informacyjna - Oficyna Wydawnica PRz (materiały pomocnicze). - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.wykładobserwacja wykonawstwa
Potrafi posługiwać się pakietem biurowym na poziome średniozaawansowanym.laboratoriumkolokwium
Potrafi importować i przetwarzać dane tablicowe w arkuszu kalkulacyjnym.laboratoriumkolokwium
Potrafi prowadzić korespondencję elektroniczną z załącznikami. laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę jak skonfigurować konto pocztowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę jak rozpoznać zagrożenia w sieci.
Potrafi posługiwać się pakietem biurowym na poziome średniozaawansowanym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać edytor tekstu do tworzenia dużych dokumentów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do tworzenia arkuszy stosowanych przy projektowaniu.
Potrafi importować i przetwarzać dane tablicowe w arkuszu kalkulacyjnym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi sortować i filtrować dane w arkuszu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zliczać rekordy bazy zgodne z podanymi kryteriami oraz tworzyć listę tych rekordów.
Potrafi prowadzić korespondencję elektroniczną z załącznikami. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wysłać listy stosując pola adresów Cc oraz Bcc.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przesłać list do grupy odbiorców z ukryciem adresów tej listy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko, Krzysztof Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko, Krzysztof Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko, Krzysztof Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko, Natalia Bróż, Przemysław Smela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Krzysztof Boryczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)