Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odpady przemysłowe i ich analiza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC/AC-DI>OPiiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odpady przemysłowe i ich analiza
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty 6 sem. - tech. chemiczna-analiza chem.w przemyśle i środowisku, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę o odpadach przemysłowych, źródłach ich powstawania, właściwościach,składzie i klasyfikacji oraz metodach analizy. wykładegzamin cz. pisemna
Posiada umiejętności wykonania analiz chemicznych oraz obliczania zawartości zanieczyszczeń w odpadach przemysłowych.ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę o odpadach przemysłowych, źródłach ich powstawania, właściwościach,składzie i klasyfikacji oraz metodach analizy. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie analizować i oceniać nowe źródła generowania odpadów i kierunki ich zastosowańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna metody i techniki analityczne do oceny składu i właściwości odpadów przemysłowych
Posiada umiejętności wykonania analiz chemicznych oraz obliczania zawartości zanieczyszczeń w odpadach przemysłowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie interpretować wyniki analiz odpadów przemysłowych i dokonywać oceny ich składunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie rozwiązać złożony problem analityczny dotyczący składu i właściwości odpadu przemysłowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Anna Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Anna Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Anna Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuźniar
Prowadzący grup: Anna Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)