Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne i innowacyjne metody technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC/MP-DUI>NiIMTPTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne i innowacyjne metody technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych
Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - technologia chemiczna-inżynieria mat. polimerowych, st. II-go stopnia (po inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student poznaje metodykę opracowywania innowacyjnych procesów przetwórczych i/lub materiałów o zaprojektowanych właściwościach

Treści kształcenia

- Specjalne techniki wytłaczania i wytłaczania z rozdmuchiwaniem.

Nowe techniki wtryskiwania tworzyw polimerowych.

Technologia rotomolding

Specjalne metody obróbki wtórnej kształtek polimerowych.

Wybrane techniki projektowania materiałów.

Laboartorium:

1. Wytłaczanie mieszające blend polimerowych

2. Wtryskiwanie wspomagane gazem wypraski modelowej

3. Nastawianie cyklu wtryskiwania z robotem przemysłowym

4. Wtryskiwanie wyprasek z zastosowaniem systemu szybkiego ogrzewania i chłodzenia formy

5. Wytłaczanie włókien polimerowych z nanododatkami

6. Prasowanie tłoczne tworzyw termoplastycznych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

- - wybrane pozycje z literatury naukowo-technicznej, czasopisma: Polimery, Polymer Eng.Sci., J. Appl. P. - 2005-

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- jak wyżej - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna innowacyjne techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium,
Potrafi określić optymalne parametry przetwórcze: wytłaczania profili, wtryskiwania i prasowania kształtek z tworzyw sztucznych, zna zależności pomiędzy parametrami przetwórczymi a właściwościami kształtek.wykład, laboratorium problemoweobserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio)
Potrafi korzystać z programów komputerowych do optymalizacji i projektowania technologii przetwórczychlaboratorium problemowezaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna innowacyjne techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać techniki przetwórstw do otrzymywania innowacyjnych materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna nowoczesne metody przetwórstwa otrzymywania innowacyjnych produktów.
Potrafi określić optymalne parametry przetwórcze: wytłaczania profili, wtryskiwania i prasowania kształtek z tworzyw sztucznych, zna zależności pomiędzy parametrami przetwórczymi a właściwościami kształtek.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać metody do przetwórstwa tworzyw polimerowych i określić parametry procesu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wie, jak prawidłowo zaprojektować linię technologiczną do przetwarzania tworzyw sztucznych
Potrafi korzystać z programów komputerowych do optymalizacji i projektowania technologii przetwórczychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Heneczkowski
Prowadzący grup: Maciej Heneczkowski, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Heneczkowski
Prowadzący grup: Maciej Heneczkowski, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa
Prowadzący grup: Dariusz Krajewski, Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Dariusz Krajewski, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Dariusz Krajewski, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)