Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wbudowane i wieloagentowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/P-DU>SWiW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wbudowane i wieloagentowe
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - automatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł prowadzony jest na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka

Treści kształcenia

- Ogólna charakterystyka systemów cyberfizycznych, wbudowanych i wieloagentowych

- Układy peryferyjne systemów wbudowanych

- Szybkie propotypowanie, modelowanie i symulacja obiektów w systemach sterowania

- Pamięć zewnętrzna w systemach mikroprocesorowych

- Sekcje atomowe w oprogramowaniu wbudowanym

- Komunikacja w systemach wbudowanych i wielogaentowych, modele wymiany danych, internet rzeczy (IoT), bezpieczeństwo

- Systemy wbudowane, agentowe i wieloagentowe, podsumowanie tematyki/treści omawianej w ramach modułu kształcenia

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Insup Lee, Joseph Y-T. Leung, Sang H. Son - Handbook of Real-Time and Embedded Systems - Chapman and Hall/CRC. - 2007

Peter Marwedel - Embedded System Design. Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things - Springer International Publishing. - 2018

Edward A. Lee and Sanjit A. Seshia - Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach - MIT Press. - 2017

S. Ambroszkiewicz, A. Borkowski, K. Cetnarowicz, C. Zieliński - Inteligencja wokół nas. Współdziałanie agentów softwarowych, robotów, inteligentnych urządzeń - Exit. - 2011

G. Dobrowolski - Technologie agentowe w zdecentralizowanych systemach informacyjno-decyzyjnych - Uczel.Wydaw.Nauk.-Dydakt.AGH. - 2002

S. Russell, P. Norvig - Artificial Intelligence: A Modern Approach - Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- ATmega128/L Datasheet - Atmel. - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Opisuje podstawowe pojęcia dotyczące budowy oraz sposobu działania systemów wbudowanych i wieloagentowychwykładkolokwium
Potrafi zbudować prosty system wbudowanywykład, projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu
Potrafi napisać proste oprogramowanie systemu wbudowanegowykład, projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu
Prezentuje realizację zadania projektowego, opisuje otrzymane wynikiprojekt indywidualnyprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Prowadzący grup: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Prowadzący grup: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Prowadzący grup: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Prowadzący grup: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Prowadzący grup: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Prowadzący grup: Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)