Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/P-DU>ZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - automatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

moduł jest prowadzony na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia

Treści kształcenia

- wprowadzenie do zarządzania przedsięwzięciami

- Definiowanie celów projektu

- Tworzenie struktury podziału pracy, zasoby projektu, tworzenie harmonogramu zadań, metoda ścieżki krytycznej, metoda PERT.

- Planowanie wydatków, zarządzanie kosztami

- Interesariusze projektu

- Zarządząnie ryzykiem

- Zarządzanie jakośćią

- Monitorowanie i kontrolowanie projektu

- Metodyki zarządzania projektami; zarządzanie adaptacyjne, SCRUM, Kanban

- Zastosowanie pakietu MS Projekt w zarządzaniu projektami

- Przedstawienie własnych projektów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Flasiński - Zarządzanie projektami informatycznymi - PWN Warszawa. - 2006

K. Waćkowski, J. M. Chmielewski - Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi - Helion, Gliwice. - 2007

J. Phillips - Zarządzanie projektami - Helion, Gliwice. - 2005

J. Sutherland - SCRUM czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej - PWN, Warszawa. - 2015

J.Werewka - Wybrane zagadnienia zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym - AGH; http://home.agh.edu.pl/~werwwka/wp-content/uploads/spzpi_werewka5.pdf. - 2013

R. Newton - Poradnik menedżera projektu - Wyd. Edgard, Warszawa . - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Kopertowska, W. Sikorski - MS Project w praktyce - PWN, Warszawa. - 2007

S. Wilczewski - MS Project 2007. MS Project Server 2007 - Helion, Gliwice. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Marasco - Zarządzanie projektami informatycznymi - Helion, gliwice. - 2006

B.K. Jayaswal, P.C. Patton - Oprogramowanie godne zaufania - Helion, Gliwice. - 2007

M. Cantor - Inżynieria oprogramowania. Jak kierować zespołem programistów - WNT Warszawa. - 2004

J. Highsmith - APM: Agile Project Management - MIKOM, Warszawa. - 2005

Literatura uzupełniająca

H. Kerzner - Zarządzanie projektami - Studium przypadków - Helion, Gliwice. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady definiowania celów przedsięwzięcia, potrafi utworzyć strukturę podziału pracy, przygotować harmonogram, dokonać przydziału i bilansowania zasobów oraz wyznaczyć ścieżkę krytyczną projektu. wykład, laboratoriumzaliczenie, projekt zaliczeniowy
Zna podstawowe pojęcia związane z metodą wartości wypracowanej i zarządzaniem kosztami. wykład, laboratoriumzaliczenie, projekt zaliczenioway
Potrafi wskazać interesariuszy projektu i ocenić ich wpływ.Wykład, laboratoriumzaliczenie, projekt zaliczeniowy
Zna podstawowe zasady zarządzania ryzykiem w projekcie.wykład, laboratoriumzaliczenie, projekt zaliczeniowy
Zna podstawowe problemy zarządzania jakością.wykładzaliczenie, projekt zaliczeniowy
Zna podstawowe metodyki zarządzania projektami oraz zasady organizacji zespołu projektowego i zarządzania nim.wykładzaliczenie, projekt zaliczeniowy
Posiada podstawową orientację w zakresie wykorzystania systemu MS Project w procesie zarządzania projektem.wykład, laboratoriumzaliczenie, projekt zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Wysocki
Prowadzący grup: Mariusz Oszust, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Wysocki
Prowadzący grup: Mariusz Oszust, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Wysocki
Prowadzący grup: Mariusz Oszust, Igor Stępień, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Wysocki
Prowadzący grup: Mariusz Oszust, Igor Stępień, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Wysocki
Prowadzący grup: Mariusz Oszust, Igor Stępień, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oszust
Prowadzący grup: Mariusz Oszust, Igor Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)