Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie bezprzewodowe w automatyce i robotyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/S-DI>TBAiR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie bezprzewodowe w automatyce i robotyce
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 6 sem. - automatyka i robotyka, komp. systemy sterowania, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw techniki antenowej oraz zjawisk związanych z propagacją fal radiowychwykład, laboratorium, projekt indywidualny (opcja)kolokwium, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu (opcja)
Zna zasady konfiguracji punktu dostępowego Wi-Fi i zestawiania bezpiecznego połączeniawykład, laboratorium, projekt indywidualny (opcja)kolokwium, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu (opcja)
Zna podstawowe właściwości i parametry charakteryzujące sieć ZigBeewykład, laboratorium, projekt indywidualny (opcja)kolokwium, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu (opcja)
Zna podstawowe właściwości i parametry charakteryzujące sieć Bluetoothwykład, laboratorium, projekt indywidualny (opcja)kolokwium, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu (opcja)
Ma podstawową wiedzę z zakresu działania i obsługi komendami AT połączeń sieci GSM/GPRSwykład, laboratorium, projekt indywidualny (opcja)kolokwium, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu (opcja)
Potrafi zaprezentować idee i podstawy funkcjonowania współczesnych systemów telefonii komórkowejwykładkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi ogólnie scharakteryzować podstawowe technologie bezprzewodowej transmisji danychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać porównania technologii pod kątem ich zastosowańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać wyboru właściwej technologii na podstawie podanych wymagań
Zna zasady konfiguracji punktu dostępowego Wi-Fi i zestawiania bezpiecznego połączenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać porównania metod zabezpieczania połączeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zbadać skuteczność zastosowanych zabezpieczeń
Ma podstawową wiedzę z zakresu działania i konfigurowania połączeń sieci ZigBeenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi skonfigurować system dla podanych wymagańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi napisać program obsługi węzła sieci (punktu końcowego)
Ma podstawową wiedzę z zakresu działania i konfigurowania połączeń sieci Bluetoothnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi skonfigurować system dla podanych wymagańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi napisać program obsługi połączenia
Ma podstawową wiedzę z zakresu działania i konfigurowania połączeń sieci GSM/GPRSnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi skonfigurować system dla podanych wymagańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi napisać program obsługi połączenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Kamuda, Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz, Kazimierz Kamuda, Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Kamuda, Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz, Kazimierz Kamuda, Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Kamuda, Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz, Kazimierz Kamuda, Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Rzońca
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz, Kazimierz Kamuda, Dariusz Rzońca, Andrzej Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)