Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja generatorów synchronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE/O-DU>EGS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja generatorów synchronicznych
Jednostka: Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika - odnawialne źródła energii, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia zajmuje się wybranymi problemami eksploatacji generatorów synchronicznych. Obejmuje problematykę budowy turbogeneratorów, stanów niesymertycznych i nieustalonych, pracy asynchronicznej, a także uszkodzeń eksploatacyjnych

Treści kształcenia

- Turbogenerator jako element systemu elektroenergetycznego

- Konstrukcje turbogeneratorów

- Stany nieustalone i niesymetryczne turbogeneratorów

- Parametry charakterystyczne turbogeneratora

- Kołysania i stabilność pracy równoległej

- Perspektywy wzrostu mocy granicznych

- Uszkodzenia eksploatacyjne

- Straty i sprawność generatorów synchronicznych

- Nietypowe stany pracy turbogeneratorów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Latek W. - Turbogeneratory - WNT Warszawa. - 1973

Bytnar A. - Wybrane zagadnienia z konstrukcji i eksploatacji turbogeneratorów - Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 1983

Anuszczyk J. - Maszyny elektryczne w energetyce. Zagadnienia wybrane - WNT Warszawa. - 2005

Laudyn D, Pawlik M., Strzelczyk F. - Elektrownie - WNT Warszawa. - 2005

Paszek W. - Stany nieustalone maszyn elektrycznych prądu przemiennego - WNT Warszawa. - 1986

Przybysz J. - Turbogeneratory. Zagadnienia eksploatacyjne - Instytut Energetyki, Warszawa. - 2004

Glinka T., Szymaniec S. - Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych i transformatorów - WNT Warszawa. - 2019

Przybysz J. - Hydrogeneratory. Diagnostyka i naprawy - Wydawnictwo Instytutu Energetyki Warszawa. - 2019

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna rodzaje generatorów synchronicznych, a takżemiejsce turbogeneratora w systemie elektroenergetycznymwykładkolokwium
zna podstawy konstrukcji generatorów, rodzaje układów wzbudzeniawykładkolokwium
potrafi identyfikować parametry charakterystyczne turbogeneratorawykład, laboratoriumkolokwium, raport pisemny
zna podstawowe przebiegi nieustalone turbogeneratora i potrafi dokonać ich fizykalnej interpretacjiwykład, laboratoriumkolokwium, raport pisemny
potrafi określić przyczyny uszkodzeń turbogeneratorówwykładkolokwium
zna problem kołysań własnych i wymuszonych, problemy obciążenia niesymetrycznego, praca asynchronicznawykład, laboratoriumkolokwium, referat pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Mróz
Prowadzący grup: Jan Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Mróz
Prowadzący grup: Jan Mróz, Grzegorz Podskarbi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andriy Kutsyk
Prowadzący grup: Andriy Kutsyk, Grzegorz Podskarbi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andriy Kutsyk
Prowadzący grup: Mariusz Korkosz, Andriy Kutsyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andriy Kutsyk
Prowadzący grup: Mariusz Korkosz, Andriy Kutsyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)