Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyka i regulacja automatyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-DI>ARA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka i regulacja automatyczna I
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - elektrotechnika st. I-go stopnia inż.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest prowadzony na 3 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektrotechnika

Treści kształcenia

- Historia automatyki, pojęcia podstawowe, urządzenia automatyki

- Norma IEC 61131-3, podstawy konfigurowania i programowania sterowników automatyki

- Funkcje i bloki funkcjonalne standardowe - norma IEC 61131-3, podstawy wizualizacji

- Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów kombinacyjnych, studium przypadku

- Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów sekwencyjnych, studium przypadku

- Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów sekwencyjno-czasowych, studium przypadku

- Aktualne trendy rozwojowe w obszarze automatyki przemysłowej oraz metod projektowania i realizacji układów sterowania

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Kasprzyk - Programowanie sterowników przemysłowych - WNT. - 2006

K. Pietrusewicz, P. Dworak - Programowalne Sterowniki Automatyki PAC - NAKOM. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

jak wyżej - - . -

- Beckhoff Information System - infosys.beckhoff.com. -

- - . -

T. Żabiński, A. Bożek - Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych - Materiały pomocnicze. -

Literatura do samodzielnego studiowania

Z. Świder - Sterowniki mikroprocesorowe - Ofic. Wyd. PRz. - 2009

jak wyżej - - . -

- - . -

Literatura uzupełniająca

jak wyżej - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Konfiguruje i programuje, zgodnie z wytycznymi normy IEC 61131-3, przemysłowe sterowniki automatyki, w zakresie podstawowym i przy wykorzystaniu narzędzi automatyzujących proceswykład interaktywny, laboratorium problemowe zaliczenie cz. praktyczna
Projektuje oraz realizuje praktycznie, za pomocą wybranych języków programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, podstawowe układy sterowania logicznegowykład interaktywny, laboratorium problemowe, ćwiczeniazaliczenie cz. praktyczna
Wyjaśnia podstawowe pojęcia oraz omawia typowe urządzenia stosowane w automatyce przemysłowejwykład interaktywny, laboratorium problemowezaliczenie cz. pisemna
Omawia aktualne trendy rozwojowe w obszarze automatyki przemysłowejwykład interaktywny, laboratorium problemowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Konfiguruje i programuje, zgodnie z wytycznymi normy IEC 61131-3, przemysłowe sterowniki automatyki, w zakresie podstawowym i przy wykorzystaniu narzędzi automatyzujących procesnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również analizuje i omawia automatycznie utworzoną konfigurację oraz konfiguruje sterownik do autonomicznej pracy nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również modyfikuje utworzoną automatycznie konfigurację oraz diagnozuje i usuwa typowe problemy występujące przy konfigurowaniu i programowaniu sterowników
Projektuje oraz realizuje praktycznie, za pomocą wybranych języków programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, podstawowe układy sterowania logicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również projektuje i realizuje programowo układy kombinacyjne i sekwencyjne z uwzględnieniem niepoprawnych pomiarów; projektuje i realizuje podstawowe wizualizacje nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również projektuje i realizuje programowo układy sekwencyjno-czasowe z uwzględnieniem niepoprawnych pomiarów
Zna podstawowe pojęcia oraz typowe urządzenia stosowane w automatyce przemysłowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stosuje podstawowe pojęcia do analizy istniejących układów automatyki oraz ocenia poprawność zastosowanych w nich urządzeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stosuje podstawowe pojęcia i narzędzia do projektowania układów automatyki oraz wskazuje odpowiednie urządzenia do ich skonstruowania
Zna aktualne trendy rozwojowe w obszarze automatyki przemysłowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wyjaśnia przyczyny trendów rozwojowych oraz wskazuje ich wady i zalety nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wskazuje obszary zastosowania nowoczesnych rozwiązań oraz przedstawia sposób ich wykorzystania w praktyce

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bożek, Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)