Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiałoznawstwo elektryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-DI>MatEl Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo elektryczne
Jednostka: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - elektrotechnika st. I-go stopnia inż.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Do podstawowych treści modułu należą zagadnienia dotyczące materiałów przewodzących, magnetycznych, półprzewodnikowych i elektroizolacyjnych, takie jak: skład chemiczny i budowa (w tym struktury metali i stopów), własności elektryczne, magnetyczne, cieplne i mechaniczne, technologie wytwarzania i zastosowanie do budowy elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Moduł obejmuje także badania laboratoryjne materiałów przewodzących, magnetycznych i izolacyjnych.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do inżynierii materiałowej. Budowa fizykochemiczna materiałów. Wprowadzenie do laboratorium inżynierii materiałowej.

- Struktury metali i stopów. Własności mechaniczne i cieplne materiałów.

- Materiały przewodzące, przewodnictwo elektryczne metali, zjawisko oporu elektrycznego. Materiały przewodowe, oporowe i stykowe. Kriorezystywność i nadprzewodnictwo, zastosowanie w elektrotechnice. Badanie temperaturowego współczynnika rezystywności materiałów przewodzących.

- Materiały magnetyczne i ich własności. Materiały magnetycznie miękkie i magnetycznie twarde - metaliczne i niemetaliczne - zastosowanie. Badanie krzywych magnesowania materiałów magnetycznie miękkich.

- Materiały półprzewodzące, struktura i własności półprzewodników. Wytwarzanie materiałów półprzewodnikowych, surowce, oczyszczanie, krystalizacja, domieszkowanie. Technologie epitaksjalne. Nanotechnologia i jej zastosowanie w elektronice.

- Dielektryki i ich własności; materiały izolacyjne gazowe, ciekłe i stałe - naturalne i syntetyczne. Badanie przenikalności i stratności elektrycznej materiałów izolacyjnych stałych. Badanie łukoodporności materiałów izolacyjnych organicznych.

- Postęp technologiczny w zakresie materiałów elektrotechnicznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Celiński Z. - Materiałoznawstwo elektrotechniczne - OWPW Warszawa. - 2018

Bojarski Z. [i in.]. - Krystalografia - Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa . - 2014

Adamov G. E. [et al.] - Handbook of nanophysics T.6 Nanoelectronics and nanophotonics - Boca Raton: CRC Press / Taylor & Francis Group. - 2011

Kostrubiec F. - Podstawy fizyczne materiałoznawstwa dla elektryków - Wydawnictwo PŁ, Łódź. - 1999

Wyderka S. - Materiałoznawstwo elektryczne, materiały pomocnicze - OWPRz Rzeszów. - 2011

Plewako J., Wyderka S. - Inżynieria materiałowa dla elektryków i elektroników, materiały pomocnicze - OWPRz. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Knott M. Plewako J. - Inżynieria materiałowa - laboratorium - OWPRz, Rzeszów. - 2010

Celiński Z. - Materiałoznawstwo elektrotechniczne - OWPW Warszawa. - 2018

Wyderka S. - Materiałoznawstwo elektryczne - materiały pomocnicze - OWPRz Rzeszów. - 2011

Plewako J., Wyderka S. - Inżynieria materiałowa dla elektryków i elektroników, materiały pomocnicze - OWPRz. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

Celiński Z. - Materiałoznawstwo elektrotechniczne - OWPW Warszawa. - 2018

Kostrubiec F. - Podstawy fizyczne materiałoznawstwa dla elektryków - Wydawnictwo PŁ. - 1999

Wyderka S. - Materiałoznawstwo elektryczne, materiały pomocnicze - OWPRz. - 2011

Literatura uzupełniająca

Grabarczyk J. - Wstęp do fizyki ciała stałego - OWPW Warszawa. - 2000

Blicharski M. - Inżynieria materiałowa - Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa. - 2017

Nitkiewicz Z., Iwaszko J., Kucharska B. - Podstawy krystalografii geometrycznej - Wydaw. Politech. Częst., Częstochowa. - 2008

Publikacje naukowe

E. Korzeniowska; S. Pawłowski; J. Plewako - Influence of the geometry of defects in textronic structures on their electrical properties - . - 2021

E. Korzeniewska; S. Pawłowski; J. Plewako - Analiza rozkładu pola przepływowego w cienkiej warstwie przewodzącej z defektem eliptycznym - . - 2020

E. Korzeniewska; S. Pawłowski; J. Plewako - Field Modeling the Impact of Cracks on the Electroconductivity of Thin-Film Textronic Structures - . - 2020

E. Korzeniewska; S. Pawłowski; J. Plewako - Influence of Structural Defects on the Resistivity and Current Flow Field in Conductive Thin Layers - . - 2020

E. Korzeniowska; A. Krawczyk; E. Łada-Tondyra; J. Plewako - Technologia 5G jako etap rozwoju komunikacji bezprzewodowej - . - 2019

S. Pawłowski; J. Plewako - Obliczanie współczynników pojemnościowych układu ciał przewodzących Iteracyjną Metodą Rozwiązań Fundamentalnych - . - 2018

P. Grodzki; S. Pawłowski; J. Plewako - Porównanie efektywności iteracyjnej metody rozwiązań fundamentalnych i metody elementów skończonych w analizie zagadnień elektrostatyki - . - 2017

S. Pawłowski; J. Plewako - Ocena efektywności metody rozwiązań fundamentalnych w porównaniu z metodą elementów skończonych w analizie zagadnień elektrostatyki - POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU - WARSZAWA. - 2017

S. Pawłowski; J. Plewako - Surface Impedance Boundary Conditions applied to solving nonlinear electrodynamic systems - . - 2017

S. Pawłowski; J. Plewako - Analysis of nonlinear problems in electrodynamics by means of surface impedance boundary conditions (SIBC) combined with transfer matrix method - IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. - 2016

S. Pawłowski; J. Plewako - O pewnych właściwościach mieszanych ekranów warstwowych - . - 2016

S. Pawłowski; J. Plewako - O pewnych właściwościach miesznych ekranów warstwowych - POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU - WARSZAWA. - 2016

S. Pawłowski; J. Plewako - Testowanie iteracyjnej metody rozwiązań fundamentalnych w analizie quasistacjonarnych pól elektromagnetycznych w układach o nieliniowych właściwościach materiałowych - POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU - WARSZAWA. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Klasyfikuje materiały elektrotechniczne oraz opisuje ich skład chemiczny, strukturę oraz podstawowe własności fizyczne. wykładkolokwium, egzamin cz. pisemna,
Opisuje własności elektryczne i magnetyczne oraz zastosowanie materiałów przewodzących i magnetycznych. wykładkolokwium, egzamin cz. pisemna
Opisuje sposoby wytwarzania materiałów półprzewodnikowych, w tym technologie epitaksjalne i nanotechnologie, oraz opisuje ich własności i zastosowanie w budowie elementów i układów elektronicznych. wykładkolokwium, egzamin cz. pisemna
Opisuje własności elektryczne oraz zastosowanie materiałów izolacyjnych. wykładkolokwium, egzamin cz. pisemna
Wykorzystuje proste układy probiercze i przyrządy pomiarowe do badania podstawowych własności materiałów przewodzących, magnetycznych i izolacyjnych.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, sprawozdania z ćwiczeń, zaliczenie cz. pisemna,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Plewako
Prowadzący grup: Krzysztof Baran, Jolanta Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Plewako
Prowadzący grup: Krzysztof Baran, Jolanta Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Plewako
Prowadzący grup: Krzysztof Baran, Jolanta Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.