Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot humanistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>PH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot humanistyczny
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Rozumienie elementarnych zasad etycznych; ocena etycznych aspektów funkcjonowania organizacji oraz wyboru właściwych zachowań z punktu widzenia etyki.

Treści kształcenia

- Zajęcia wprowadzające prezentacja karty przedmiotu, stawianych wymagań i formy zaliczenia. Czym etyka nie jest, najważniejsze pytania etyki.

- Czym jest etyka, standardy etyczne we wdrażaniu technologii elektrycznych

- Podstawowe kategorie etyki

- Rola etyki normatywnej i etyki opisowej w działalności elektrotechnicznej

- Dlaczego pluralizm etyk?

- Istotne wyznaczniki aksjologicznej oceny elektrotechnicznej działalności człowieka

- Pomocnicze wyznaczniki aksjologicznej oceny elektrotechnicznej działalności człowieka

- Początki etyki, relatywizm etyczny a działalność techniczna człowieka

- Pierwsze etyki absolutystyczne i ich rola w technicznej aktywności człowieka

- Zastosowanie etyki cnót w elektrotechnicznej działalności człowieka

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A. MacIntyre - Krótka historia etyki - wyd. 3, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa. - 2002.

T. Ślipko - Zarys etyki ogólnej - wyd. 4, WAM, Kraków. - 2004.

Literatura do samodzielnego studiowania

F. Ricken - Etyka ogólna - "Antyk", Kęty. - 2001

Literatura uzupełniająca

J. Hołówka - Etyka w działaniu - Prószyński i S-ka, Warszawa. - 2002.

T. Styczeń i J. Merecki - ABC etyki - Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin. - 2005.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna międzynarodowe standardy etyczne obowiązujące w świecie technologii informatycznych i mechanicznych. Potrafi ocenić konkretne ich rozwiązania pod kątem zgodności z tymi standardamiwykład interaktywnytest pisemny
Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.wykład interaktywny, wykład problemowytest pisemny, rozwiązanie zadania praktycznego
Potrafi dokonać wstępnej analizy i oceny etycznej podejmowanych działań inżynierskich.wykład interaktywny, wykład problemowytest pisemny, rozwiązanie zadania praktycznego
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.wykład interaktywnytest pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Wolanin
Prowadzący grup: Agata Wolanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Wolanin
Prowadzący grup: Agata Wolanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sołtys
Prowadzący grup: Andrzej Sołtys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)