Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>WF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
Jednostka: Centrum Sportu Akademickiego
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Utrwalanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo - rekreacyjnej, doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole.

Treści kształcenia

- Propozycje różnych zestawów ćwiczeń rozgrzewkowych i ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych studenta.

- Stosowanie określonych umiejętności ruchowych w wybranych sportowych grach zespołowych. Gra treningowa i gra właściwa w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę lub inne gry zespołowe według wyboru studentów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wosko-Cordas E. - Zacznij biegać: marsz, bieg, zawody, maraton - Warszawa: SBM. - 2009

Delavier F. - Modelowanie sylwetki: atlas ćwiczeń dla kobiet - Warszawa: PZWL. - 2009

Chmura J. - Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL . - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Kuński H. - Poradnik lekarski aktywności ruchowej osób w wieku średnim - Warszawa: PZWL. - 1985

Osiński W. - Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
potrafi dobrać odpowiednią dla siebie formę aktywności fizycznej i wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z techniką wykonania.realizacja zleconego zadania, praktykaobserwacja wykonawstwa
wzbogaca zasób umiejętności ruchowych, zwiększa wydolność organizmu i poprawia kondycję fizyczną.ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa
posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różną rolę oraz rozumie i akceptuje poziom sprawności innych osób.ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi posługiwać się wybraną techniką aktywności fizycznej oraz posiada umiejętność organizacji w obszarze wychowania fizycznego.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Kształtuje ciało i jego motorykę, wzbogaca zasób umiejętności ruchowych i zwiększa wydolność i odporność organizmu.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Realizuje cele wychowawcze dotyczące charakteru, postaw moralno - społecznych, zainteresowań i zamiłowań, samooceny i samokontroli oraz estetyki i kultury.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Posiada funkcję stymulującą, adaptacyjną, kompensacyjną oraz korektywną.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Gardzińska, Grzegorz Sowa
Prowadzący grup: Grzegorz Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup, Maciej Lutak, Beata Prokop, Grzegorz Sowa
Prowadzący grup: Grzegorz Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup, Adrianna Gardzińska, Maciej Lutak, Beata Prokop, Grzegorz Sowa
Prowadzący grup: Grzegorz Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup, Grzegorz Sowa
Prowadzący grup: Grzegorz Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup, Grzegorz Sowa
Prowadzący grup: Grzegorz Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Sowa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)