Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF/S-DU>PiESK1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych I
Jednostka: Zakład Systemów Złożonych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka - systemy i sieci komputerowe st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta z właściwościami metod i uwarunkowań projektowania złożonych sieci komputerowych dla różnych zastosowań. Realizacja tego celu odbywa się w czasie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i projektów studenckich

Treści kształcenia

- Środowiska symulacyjne sieci komputerowych

- Złożone topologie sieci komputerowych i sposoby ich opisu

- Architektury sieci połączeniowych dla super komputerów

- Podstawowe algorytmy projektowania przepustowości i obciążenia sieci, oraz zabezpieczeń i sposoby ich symulacji

- Sieci bezprzewodowe, technologie standardy, dobór elementów fizycznych infrastruktury (urządzenia,anteny), elementy projektowanie sieci bezprzewodowych

- Sieci optyczne, podstawy i elementy projektowania (sieci rdzeniowe, sieci pasywne, przełączanie etykiet w środowiskach optycznych)

- Projektowanie i symulacja zaawansowanego środowiska komunikacyjnego - case study

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Robin J. Wilson - Wprowadzenie do teorii grafów - PWN. - 2012

Agata i Piotr Fronczak - Świat sieci złożonych; od fizyki do Internetu - PWN. - 2009

Jose Duato, Sudhakar Yalamanchili, Lionel Ni - Interconnection Networks - Morgan Kufmann. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Opracowanie zbiorowe - Alcaltel-Lucent Omni Switch Network Configuration Guide - Alcatel-Lucent. - 2016

Opracowanie zbiorowe - Dokumentacja OPNET Modeler - Opnet. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i wyjaśnia zasady i metodologie projektowania i symulacji złożonych topologi sieci komputerowych wykład, wykład interaktywny, laboratorium, projekt zespołowyEgzamin pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu
Opisuje architektury złożonych systemów obliczeniowych, podstawowe algorytmy automatyzacji projektowania sieci, i ich wybranych parametrów i potrafi ich użyćwykład, wykład interaktywny, laboratorium, projekt zespołowyEgzamin pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu
Zna i opisuje podstawy z zakresu projektowania i budowy sieci bezprzewodowych (urządzenia, protokoły standardy) i potrafi ich użyć w procesie projektowaniawykład, wykład interaktywny, projekt zespołowy, laboratoriumEgzamin pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu
Zna i potrafi wyjaśnić działanie podstawowych elementów składowych optycznego toru transmisyjnegowykład, wykład interaktywny, projekt zespołowy, laboratoriumEgzamin pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu
Zna i potrafi wyjaśnić podstawy procesu projektowania sieci optycznych i używa ich do realizacji projektuwykład, wykład interaktywny, projekt zespołowy, laboratoriumEgzamin pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna zasady i metodologi projektowania i symulacji złożonych topologi sieci komputerowych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również oraz potrafi je wykorzystać do zaprojektowania przykładowej sieci nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przełożyć wyniki symulacji na założenia projektowe rzeczywistej sieci
Zna architektury złożonych systemów obliczeniowych, podstawowe algorytmy automatyzacji projektowania sieci, i ich wybranych parametrównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać architekturę sieci połączeniowej dla zadanej architektury obliczeniowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zasymulować wpływ zmiany danego parametru na działanie danej sieci
Zna podstawy z zakresu projektowania i budowy sieci bezprzewodowych (urządzenia, protokoły standardy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również i potrafi szczegółowo wyjaśnić zasady jej działanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zagrożenia oraz elementy zabezpieczeń systemów bezprzewodowych
Zna i potrafi wyjaśnić podstawy procesu projektowania sieci optycznych oraz zna i potrafi wyjaśnić działanie podstawowych elementów składowych optycznego toru transmisyjnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać elementy infrastruktury optycznej dla zadanego problemu projektowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna i potrafi opisać tendencje rozwojowe optycznych systemów komunikacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wroński
Prowadzący grup: Michał Wroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wroński
Prowadzący grup: Marek Bolanowski, Andrzej Paszkiewicz, Michał Wroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bolanowski
Prowadzący grup: Marek Bolanowski, Alicja Gerka, Andrzej Paszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)