Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EM0-DI>M2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka II
Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektromobilność, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Ekstrema funkcji dwóch i trzech zmiennych.

- Kryteria zbieżności szeregów liczbowych - porównawcze, całkowe, d'Alemberta, Cauchy'ego.

- Całki podwójne i potrójne po obszarze normalnym.

- Równania różniczkowe zwyczajne rzędu I. Równanie o zmiennych rozdzielonych. Równanie liniowe. Równanie Bernoulliego.

- Równania różniczkowe zwyczajne rzędu II o stałych współczynnikach.

- Wprowadzenie do teorii równań różniczkowych cząstkowych. Równanie zupełne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 2. Definicje twierdzenia, wzory - GiS. - 2001

M. Gewert, Z. Skoczylas - Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania - GiS. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania - GiS. - 2001

W. Krysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i cz. II - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 1996

P.N. de Souza, R.J. Fateman, J. Moses, C. Yapp - The Maxima Book - http://maxima.sourceforge.net. -

Literatura do samodzielnego studiowania

R. Leitner, W. Matuszewski, Z. Rojek - Zadania z matematyki wyższej, cz. I i cz. II. - WNT. - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium
Zna co najmniej dwa kryteria zbieżności szeregów liczbowych i potrafi je zastosować do sprawdzania zbieżności szeregu.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium
Potrafi obliczyć całkę podwójną po obszarze normalnym.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium
Potrafi rozwiązać równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, równanie różniczkowe liniowe.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin pisemny
Potrafi rozwiązać równanie liniowe rzędu II o stałych współczynnikach.wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin pisemny
Potrafi w CAS Maxima obliczać pochodne wielu zmiennych, całki i całki wielokrotne, oraz rozwiązywać równania różniczkowe.laboratoriumzaliczenie praktyczne przy komputerze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Szynal-Liana
Prowadzący grup: Adrian Michalski, Anetta Szynal-Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Szynal-Liana
Prowadzący grup: Anna Kosiorowska, Anetta Szynal-Liana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.