Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EM0-DI>TC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika cyfrowa
Jednostka: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektromobilność, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia: reprezentacji sygnałów cyfrowych i ich opisu matematycznego, realizacji układowej układów kombinacyjnych i sekwencyjnych, struktur bloków funkcjonalnych

Treści kształcenia

- rys historyczny, terminologia

- Kodowanie liczb

- Arytmetyka stałopozycyjna

- Arytmetyka zmiennopozycyjna

- Algebra Boole'a

- Minimalizacja form Boole'owskich

- Bramki logiczne

- Układy kombinacyjne i bloki funkcjonalne

- Kombinacyjne układy arytmetyczne

- Układy sekwencyjne

- Pamięci ROM i RAM

- Automaty cyfrowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Kalisz - Podstawy elektroniki cyfrowej - WkiŁ. - 2002

Skorupski A.: - Podstawy techniki cyfrowej - WKŁ. Warszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Kalisz - Podstawy elektroniki cyfrowej - WKiŁ. - 2002

Skorupski A.: - Podstawy techniki cyfrowej - WKŁ, Warszawa. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

B. Wilkinson - Układy cyfrowe - WKiŁ. - 2000

W. Majewski - Układy logiczne - WNT. - 1998

Literatura uzupełniająca

W. Stallings - Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT 2000 - WNT. - 2000

J. Siwiński - Układy przełączające w automatyce - WNT. - 2000

J.J.F. Cavanagh - Digital Computer Arithmetic, 1984 - McGraw-Hill. - 1994

N. Koblitz - Wykład z teorii liczb I kryptografii - WNT. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
potrafi przeanalizować i zrealizować podstawowe układy cyfrowewykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie
zna arytmetykę stało- i zmiennopozycyjną realizowaną w układach cyfrowychwykładkolokwium
zna podstawowe elementy układów logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnychwykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie
zna podstawowe rodzaje automatów cyfrowychwykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdanie
przygotowuje sprawozdanie z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, potrafi zinterpretować uzyskane wyniki.laboratoriumsprawozdanie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Binkowski
Prowadzący grup: Tomasz Binkowski, Piotr Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Binkowski
Prowadzący grup: Tomasz Binkowski, Piotr Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.