Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria obwodów II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EM0-DI>TO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria obwodów II
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektromobilność, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Program przedmiotu. Zasady zaliczania. Literatura przedmiotu. Układy trójfazowe: napięcia fazowe i międzyfazowe, analiza układów symetrycznych i niesymetrycznych, pomiar mocy w układach trójfazowych, składowe symetryczne w układach trójfazowych. Obwody liniowe inercyjne niezmienne w czasie. Modele w dziedzinie czasu i dziedzinie częstotliwości. Związek pomiędzy sygnałami wejściowymi i wyjściowymi w układach liniowych Stan ustalony, stan nieustalony. Stany nieustalone - wprowadzenie. Prawa komutacji. Równania różniczkowe obwodu. Metody analizy stanów nieustalonych. Metoda klasyczna. Przykłady obliczeniowe - układy I i II rzędu. Metody częstotliwościowe badania układów analogowych. Zalety rachunku operatorowego.Metody operatorowe. Przekształcenie Laplace’a i jego własności oraz wybrane transformaty. Modele elementów obwodu w dziedzinie operatorowej. Transformaty impulsów jednorazowych. Metoda operatorowa - przykłady obliczeniowe. Metoda zmiennych stanu. Analiza częstotliwościowa sygnałów. Przekształcenia Fouriera i jego własności oraz wybrane transformaty. Transmitancja częstotliwościowa układów liniowych. Charakterystyki częstotliwościowe sygnałów. Wyznaczanie charakterystyk: amplitudowej, fazowej, amplitudowo-fazowej. Przykłady obliczeniowe. Układy transmisyjne. Czwórniki pasywne - klasyfikacje, równania, warunki symetrii i odwracalności, stany pracy, schematy zastępcze, połączenia czwórników. Przekładnia i współczynnik przenoszenia. Czwórniki pasywne - przykłady obliczeniowe.Filtry pasywne - podstawowe określenia, parametry i klasyfikacja filtrów. Pasma przepuszczania i tłumienia. Filtry pasywne - przykłady obliczeniowe. Czwórniki aktywne - podstawowe określenia, schematy zastępcze, równania. Klasyfikacja - źródła sterowane, konwertery i inwertery impedancji, układy nulatorowo-noratorowe. Realizacja źródeł sterowanych, konwerterów i inwerterów w oparciu o wzmacniacz operacyjny. Podstawowe układy wykorzystujące wzmacniacz operacyjny - Wzmacniacz w układzie odwracającym, nieodwracającym, całkującym, różniczkującym, sumującym. Czwórniki aktywne - przykłady obliczeniowe. Filtry aktywne - podstawowe własności, przykłady obliczeniowe. Zestawienie właściwości układów aktywnych i pasywnych. Obwody o stałych rozłożonych. Linia transmisyjna – równania, parametry falowe, rodzaje linii, stany pracy, analiza w stanie ustalonym i stanie nieustalonym. Przykłady obliczeniowe.

Treści kształcenia

- Program przedmiotu. Zasady zaliczania. Literatura przedmiotu. Układy trójfazowe: napięcia fazowe i międzyfazowe, analiza układów symetrycznych i niesymetrycznych, pomiar mocy w układach trójfazowych, składowe symetryczne w układach trójfazowych.

- Obwody liniowe inercyjne niezmienne w czasie. Modele w dziedzinie czasu i dziedzinie częstotliwości. Związek pomiędzy sygnałami wejściowymi i wyjściowymi w układach liniowych Stan ustalony, stan nieustalony. Stany nieustalone - wprowadzenie. Prawa komutacji. Równania różniczkowe obwodu. Metody analizy stanów nieustalonych. Metoda klasyczna. Przykłady obliczeniowe - układy I i II rzędu.

- Metody częstotliwościowe badania układów analogowych. Zalety rachunku operatorowego.Metody operatorowe. Przekształcenie Laplace’a i jego własności oraz wybrane transformaty. Modele elementów obwodu w dziedzinie operatorowej. Transformaty impulsów jednorazowych. Metoda operatorowa - przykłady obliczeniowe. Metoda zmiennych stanu. Analiza częstotliwościowa sygnałów. Przekształcenia Fouriera i jego własności oraz wybrane transformaty. Transmitancja częstotliwościowa układów liniowych. Charakterystyki częstotliwościowe sygnałów. Wyznaczanie charakterystyk: amplitudowej, fazowej, amplitudowo-fazowej. Przykłady obliczeniowe.

- Układy transmisyjne. Czwórniki pasywne - klasyfikacje, równania, warunki symetrii i odwracalności, stany pracy, schematy zastępcze, połączenia czwórników. Przekładnia i współczynnik przenoszenia. Czwórniki pasywne - przykłady obliczeniowe.Filtry pasywne - podstawowe określenia, parametry i klasyfikacja filtrów. Pasma przepuszczania i tłumienia. Filtry pasywne - przykłady obliczeniowe. Czwórniki aktywne - podstawowe określenia, schematy zastępcze, równania. Klasyfikacja - źródła sterowane, konwertery i inwertery impedancji, układy nulatorowo-noratorowe. Realizacja źródeł sterowanych, konwerterów i inwerterów w oparciu o wzmacniacz operacyjny. Podstawowe układy wykorzystujące wzmacniacz operacyjny - Wzmacniacz w układzie odwracającym, nieodwracającym, całkującym, różniczkującym, sumującym. Czwórniki aktywne - przykłady obliczeniowe. Filtry aktywne - podstawowe własności, przykłady obliczeniowe. Zestawienie właściwości układów aktywnych i pasywnych.

- Obwody o stałych rozłożonych. Linia transmisyjna – równania, parametry falowe, rodzaje linii, stany pracy, analiza w stanie ustalonym i stanie nieustalonym. Przykłady obliczeniowe.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2013

Osiowski J., Szabatin J. - Podstawy teorii obwodów,Tom 1 Tom 2 - PWN, Warszawa. - 2016

Bolkowski S. - Teoria obwodów elektrycznych. - Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa. - 2017

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania. - Wydaw. WNT, Warszawa. - 2015

Szczepański A., Trojnar M. - Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Szczepański A., Trojnar M. - Obwody i sygnały - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria Obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2013

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania. - Wydaw. WNT, Warszawa. - 2015

Trojnar M. - Obwody i Sygnały cz.1. Zbiór zadań - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2013

Szczepański A., Trojnar M. - Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Literatura do samodzielnego studiowania

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2006

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - Portal e Informatyka, www.wazniak.mim.uw.pl . - 2007

Bolkowski S. - Teoria obwodów elektrycznych - Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa. - 2017

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych. Zadania - Wydaw. WNT. - 2015

Literatura uzupełniająca

Literatura podana wyżej - a także materiały w Internecie - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów trójfazowychwykład, laboratorium, projektzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin.
potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów w stanie nieustalonymwykład, laboratorium, projektzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin.
potrafi efektywnie stosować transmitancję operatorową i charakterystyki częstotliwościowe.wykład, laboratorium, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin.
potrafi efektywnie wykorzystywać teorię czwórników pasywnych i aktywnych.wykład, laboratorium, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin.
potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy linii długiej w stanie ustalonymwykład, laboratorium, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gołębiowski
Prowadzący grup: Marek Gołębiowski, Sebastian Hajder, Robert Ziemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gołębiowski
Prowadzący grup: Marek Gołębiowski, Sebastian Hajder, Robert Ziemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.