Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET/E-DU>WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Katedra Podstaw Elektroniki
Grupy: Przedmioty 3 sem.-elektronika i telekomunikacja-systemy elektroniczne, st. II-go st. (po inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wprowadzenie do zaawansowanego procesu badań i rozwoju w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji.

Treści kształcenia

- Wybrane zagadnienia badawcze PRz w obszarze techniki radiowej identyfikacji obiektów (RFID)

- Kwantowe przyrządy półprzewodnikowe – właściwości i zastosowania

- Walidacja przemysłowych procesów pomiarowych

- Wybrane aspekty EMC w elektronicznym sprzęcie lotniczym

- Nowoczesne elementy elektroniczne dużej mocy

- Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania analizatora widma w praktyce inżynierskiej

- Podstawowe zasady i problemy oceny niepewności wyników pomiaru.

Praktyczne oszacowanie niepewności wyników pomiaru

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej - Dostępne zasoby - http://biblio.portal.prz.edu.pl/. - -

Jankowski-Mihułowicz P., Mączka M., Tabisz R., Klepacki D., Szpytma A., Sabat W., Dorozhovets M. - Publikacje naukowe pracowników PRz - -. - -

Literatura do samodzielnego studiowania

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych - Dostępne zasoby - -. - -

Literatura uzupełniająca

Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej - Dostępne zasoby - http://biblio.portal.prz.edu.pl/. - -

Jankowski-Mihułowicz P., Mączka M., Tabisz R., Klepacki D., Szpytma A., Sabat W., Dorozhovets M. - Publikacje naukowe pracowników PRz - -. - -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
rozumie potrzebę realizacji zaawansowanych procesów badawczo-rozwojowych w obszarze elektroniki i telekomunikacjiwykładinterakcja podczas wykładów
rozumie zjawisko synergii pomiędzy nauką i gospodarkąwykładinterakcja podczas wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Mykhaylo Dorozhovets, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kuryło, Elżbieta Machowska-Podsiadło, Wiesław Sabat, Andrzej Szpytma, Roman Tabisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Mykhaylo Dorozhovets, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kuryło, Maciej Kusy, Elżbieta Machowska-Podsiadło, Wiesław Sabat, Roman Tabisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Mykhaylo Dorozhovets, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kuryło, Elżbieta Machowska-Podsiadło, Mariusz Mączka, Wiesław Sabat, Roman Tabisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Różak
Prowadzący grup: Feliks Różak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Różak
Prowadzący grup: Feliks Różak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Różak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)