Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzenia peryferyjne komputerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET/U-DI>UPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia peryferyjne komputerów
Jednostka: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Grupy: Przedmioty 7 sem. - elektronika i telekom-urządzenia ele. st. inż.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje zagadnienia budowy, zasady działania, syntezy i serwisu urządzeń peryferyjnych komputerów.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie

- Wybrane urządzenia peryferyjne komputerów - część I (aparaty cyfrowe, skanery, czytniki kodów kreskowych itp.).

- Wybrane urządzenia peryferyjne komputerów - część II (urządzenia wejściowe - tablety graficzne itp.).

- Wybrane urządzenia peryferyjne komputerów - część III (drukarki, plotery itp.)

- Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych

- Prezentacja zagadnień laboratoryjnych

- Seria ćwiczeń laboratoryjnych

- Podsumowanie i zaliczenie

- Projekt

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Metzger P., Jałowiecki A. - Anatomia PC - Helion, Gliwice. - 2007

Krzyżanowski R. - Urządzenia zewnętrzne mikrokomputerów - Mikom, Warszawa. - 2003

Bilski T. - Urządzenia zewnętrzne komputerów - Poznań. - 1998

Wojtuszkiewicz K. - Urządzenia techniki komputerowej - Mikom, Warszawa. - 2012

Mueller S. - Rozbudowa i naprawa komputerów PC - wyd. 18, Helion. - 2009

Long B. - Fotografia cyfrowa - Wyd. 5, Helion. - 2011

Mielczarek W. - USB – uniwersalny interfejs szeregowy - Helion. - 2005

Mueller S. - Upgrading and Repairing PCs - 22nd Ed., Que Publishing. - 2015

Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej - Dostępne zasoby - http://biblio.portal.prz.edu.pl/. - 2018

Dokumentacja techniczna i serwisowa współczesnych urządzeń peryferyjnych komputerów - Dostępne zasoby - www. - 2018

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych - Dostępne zasoby - https://pjanko.v.prz.edu.pl/. - 2018

Literatura do samodzielnego studiowania

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych - Dostępne zasoby - https://pjanko.v.prz.edu.pl/. - 2018

Literatura uzupełniająca

Czasopisma specjalistyczne - dostępne zasoby - -. - 2018

Strony internetowe producentów urządzeń peryferyjnych komputerów - Dostępne zasoby - www. - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
omawia konstrukcję i zasadę działania urządzeń peryferyjnych ogólnego zastosowania.laboratorium, projektsprawozdania, rezultaty prac praktycznych
omawia konstrukcję i zasadę działania urządzeń peryferyjnych specjalnego zastosowania.laboratorium, projektsprawozdania, rezultaty prac praktycznych
dokonuje prawidłowej obsługi urządzeń peryferyjnych komputerówlaboratoriumsprawozdania
dokonuje prawidłowej konfiguracji urządzeń peryferyjnych komputerówlaboratoriumsprawozdania
dokonuje prawidłowej diagnostyki urządzeń peryferyjnych komputerówlaboratoriumsprawozdania

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę na temat urządzeń zewnętrznych ogólnego zastosowania (drukarek, ploterów, skanerów, aparatów cyfrowych, kamer, czytników kodu kreskowego, digitizerów).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo omówić budowę poszczególnych typów drukarek, skanerów i ploterów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo omówić budowę poszczególnych typów aparatów cyfrowych, kamer i czytników kodów kreskowych.
ma podstawową wiedzę na temat zewnętrznych urządzeń multimedialnych (ekranów płaskich, projektorów wizyjnych, przystawek LCD).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo omówić budowę typowych zewnętrznych urządzeń multimedialnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zdefiniować podstawowe parametry eksploatacyjne zewnętrznych urządzeń multimedialnych.
ma podstawowa wiedzę na temat urządzeń sieciowych oraz urządzeń specjalistycznych – kart przetworników a/c i c/a, kart oscyloskopowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo omówić budowę kart przetworników a/c i c/a oraz kart oscyloskopowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zdefiniować podstawowe parametry przetworników a/c i c/a oraz kart oscyloskopowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz, Bartłomiej Wilczkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz, Bartłomiej Wilczkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz, Kacper Skrobacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)