Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne cz.2.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET0-DI>WF2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne cz.2.
Jednostka: Centrum Sportu Akademickiego
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektronika i telekom. st. inż.
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł wychowanie fizyczne realizowany jest w formie obligatoryjnych ćwiczeń grupowych, podczas których studenci pod opieką nauczyciela specjalisty rozwijają swoje umiejętności z zakresu realizowanego sportu lub rekreacyjnej formy aktywności fizycznej.

Treści kształcenia

- Zapoznanie z zasadami udziału w zajęciach i warunkami zaliczenia. Omówienie warunków korzystania z pływalni oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie ćwiczeń w środowisku wodnym.

- Wstępna adaptacja do środowiska wodnego:

- zanurzanie twarzy, otwieranie oczu i orientacja pod powierzchnią wody,

- opanowanie oddychania w środowisku wodnym, zapoznanie z wyporem wody,

- opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie,

- zabawy i gry ruchowe w wodzie.

Ćwiczenia rozgrzewkowe, przygotowujące do ćwiczeń w wodzie.

Nauka zachowania się w wodzie w sytuacjach trudnych i nietypowych: zachłyśnięcie, skurcz, przytopienie, itp.

- Nauka stylu grzbietowego: leżenie na grzbiecie, poślizg, prawidłowa praca NN z deską na biodrach i bez deski, prawidłowa praca RR. Doskonalenie prawidłowej koordynacji NN i RR.

Nauka stylu dowolnego: poślizg na piersiach, prawidłowa pracy NN połączona z oddechem, ćwiczenia z deską i bez deski. Nauka prawidłowej pracy RR (pływanie dokładanką z prawidłowym wdechem i wydechem). Nauka koordynacji pracy RR i NN z ustaleniem prawidłowego oddechu.

Nauka stylu klasycznego: prawidłowa praca NN z deską i bez deski na piersiach i na grzbiecie, prawidłowa praca RR w stylu klasycznym. Koordynacja pracy RR i NN i oddechu w stylu klasycznym.

Nauka skoku do wody na NN i na głowę.

- Test sprawności: próba przepłynięcia 25 m wybranym przez studenta stylem.

- Zapoznanie z zasadami udziału w zajęciach i warunkami uzyskania zaliczenia. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z obiektów i urządzeń sportowych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie zajęć.

- Realizacja różnych zestawów ćwiczeń rozgrzewkowych i ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych studenta.

- Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wytrzymałości, gibkości, szybkości poprzez indywidualny wybór aktywności sportowej (np.: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy) lub rekreacyjnej aktywności fizycznej (np.: badminton, ćwiczenia na siłowni).

- Test sprawności fizycznej: Bieg wahadłowy (Beep test - 20 m).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wosko-Cordas E. - Zacznij biegać: marsz, bieg, zawody, maraton - Warszawa: SBM. - 2009

Delavier F. - Modelowanie sylwetki: atlas ćwiczeń dla kobiet - Warszawa: PZWL. - 2009

Chmura J. - Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL . - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Kuński H. - Poradnik lekarski aktywności ruchowej osób w wieku średnim - Warszawa: PZWL. - 1985

Osiński W. - Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
potrafi dobrać odpowiednią dla siebie formę aktywności fizycznej i wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z techniką wykonania.ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadaniaobserwacja wykonawstwa
wzbogaca zasób umiejętności ruchowych, zwiększa wydolność organizmu i poprawia kondycję fizyczną.ćwiczenia problemowe, realizacja zleconego zadaniaobserwacja wykonawstwa
posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różną rolę oraz rozumie i akceptuje poziom sprawności innych osób.ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi posługiwać się wybraną techniką aktywności fizycznej oraz posiada umiejętność organizacji w obszarze wychowania fizycznego.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Kształtuje ciało i jego motorykę, wzbogaca zasób umiejętności ruchowych i zwiększa wydolność i odporność organizmu.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Realizuje cele wychowawcze dotyczące charakteru, postaw moralno - społecznych, zainteresowań i zamiłowań, samooceny i samokontroli oraz estetyki i kultury.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Posiada funkcję stymulującą, adaptacyjną, kompensacyjną oraz korektywną.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilińska, Adrianna Gardzińska, Ryszard Konieczny, Beata Prokop
Prowadzący grup: Małgorzata Bilińska, Adrianna Gardzińska, Ryszard Konieczny, Beata Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup, Ryszard Konieczny, Maciej Lutak, Beata Prokop, Aneta Przepióra-Jodłowska, Marzena Świątek
Prowadzący grup: Ryszard Konieczny, Aneta Przepióra-Jodłowska, Marzena Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup, Aneta Przepióra-Jodłowska, Magdalena Sypek-Kleiba
Prowadzący grup: Aneta Przepióra-Jodłowska, Magdalena Sypek-Kleiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup, Adrianna Gardzińska, Jerzy Pająk
Prowadzący grup: Małgorzata Bilińska, Adrianna Gardzińska, Jerzy Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup
Prowadzący grup: Maciej Lutak, Marzena Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)