Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FI0-DI>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria medyczna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Uczestnikami seminarium dyplomowego są studenci, które zajmują się przygotowaniem pracy dyplomowej na kierunku „inżynieria medyczna”. Student będzie przedstawiał na seminarium wszystkie wyniki swojej pracy, zaczynając od dyskusji na temat przeczytanej literatury i istniejącej wiedzy w zakresie tematu pracy, wybranego kierunku badań, wybranej metody pomiarów i obliczeń, otrzymanych wyników pomiarów i przeprowadzonych obliczeń oraz wniosków. Głównym celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie do obrony wykonanej pracy, z uwzględnieniem możliwości pewnych utrudnień przy wykonaniu poszczególnych zadań i pewnego przewidywania wyników i znaczenia pracy dyplomowej. Takiego rodzaju seminarium pomaga studentowi w wykonaniu pracy oraz rozwija niezbędne umiejętności jej przedstawienia na seminarium naukowym.

Treści kształcenia

- Dyskusja na temat wykonanych zadań

- Przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

R. Zenderowski - Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej - CeDeWu. - 2012

M. Węglińska - Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. - Impuls. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. WEINER - Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada dostateczną wiedzę z fizyki i nauk inżynierskich w zakresie swojej specjalizacji. seminariumprezentacja projektu
zna literaturę i potrafi przedstawić stan wiedzy w swojej dziedzinie badań.seminariumprezentacja projektu
potrafi przeanalizować wyniki swoich badań i podać wnioski.seminariumprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada dostateczną wiedzę z fizyki i nauk inżynierskich w zakresie swojej specjalizacji. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również reprezentuje poziom wiedzy z fizyki powyżej pewnego minimum nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również orientuje się w najnowszych badaniach.
zna literaturę i potrafi przedstawić stan wiedzy w swojej dziedzinie badań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi krytycznie analizować istniejący stan wiedzy w swojej dziedzinie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna możliwe realizacje eksperymentów i teorii w swojej dziedzinie.
potrafi przeanalizować wyniki swoich badań i podać wnioski.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi bronić swoich wyników.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obiektywnie ocenić swoje osiągnięcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Czyż, Vitalii Dugaev, Czesław Jasiukiewicz, Sławomir Miechowicz, Jarosław Pszczoła, Tomasz Więcek
Prowadzący grup: Henryka Czyż, Vitalii Dugaev, Czesław Jasiukiewicz, Sławomir Miechowicz, Jarosław Pszczoła, Tomasz Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Czyż, Vitalii Dugaev, Czesław Jasiukiewicz, Sławomir Miechowicz, Jarosław Pszczoła, Tomasz Więcek
Prowadzący grup: Henryka Czyż, Vitalii Dugaev, Czesław Jasiukiewicz, Sławomir Miechowicz, Jarosław Pszczoła, Tomasz Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)