Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka - Fizyka a środowisko człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FK/E-DL>Fiz2012Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka - Fizyka a środowisko człowieka
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to wykład monograficzny. Studenci mają możliwość wyboru wykładu z kilku propozycji.

Treści kształcenia

- Treści kształcenia zależą od wybranej przez studentów tematyki wykładu.

- Treści kształcenia zostaną ustalone przy udziale studentów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Literatura zależeć będzie od wybranego przez studentów tematu wykładów. - - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Tego rodzaju zajęcia nie są przewidziane. - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Będzie wskazywana przez wykładowcę - - . -

Literatura uzupełniająca

Będzie wskazywana przez wykładowcę. - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Powinien zrozumieć idee fizyki wykorzystywane w informatyce, albo naukach ekonomicznych, albo w naukach socjalnych. wykład

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Powinien zrozumieć idee fizyki wykorzystywane w informatyce, albo naukach ekonomicznych, albo w naukach socjalnych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również powinien rozumieć podstawowe nowe pojęcia związane z zastosowaniem idei fizyki w dziedzinie wiedzy będącej przedmiotem wykładu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również powinien biegle opanować większość nowych pojęć związanych z zastosowaniem idei fizyki w dziedzinie wiedzy będącej przedmiotem wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Chłędowska
Prowadzący grup: Krystyna Chłędowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.