Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe sieci przemysłowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/R-DI>KomSiePrz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe sieci przemysłowe
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia zawiera informacje dotyczące wymagań oraz możliwości sieci przemysłowych, miejsc ich implementacji oraz zasad towarzyszących ich budowie.

Treści kształcenia

- Sieciowe systemy sterowania

- Struktury funkcjonalne systemów sterowania

- Podstawy projektowania systemów sterowania dyskretnymi procesami produkcyjnymi

- Architektura systemu sterowania. Komunikacja sieciowa. Zasady tworzenia aplikacji typu klient - serwer.

- Systemy sterowania, sterowniki PLC, sposoby budowy systemów, protokoły komunikacyjne

- Ethernet Przemysłowy – (IEE 802–3 oraz 802u)

- PROFINET (Industrial Ethernet)

- PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170) - sieć przemysłowa do komunikacji pomiędzy sterownikami i urządzeniami I/O.

- AS-Interface (EN50295) – sieć przemysłowa do komunikacji z dwustanowymi

czujnikami i elementami wykonawczymi.

- BN 50090, ANSI EIA 776 – standard komunikacji w obrębie systemów instalacyjnych i w automatyce budynków.

- Standard komunikacji DeviceNet

- Interfejs Punkt–Punkt – interfejs szeregowy do realizacji prostych zadań komunikacyjnych lub komunikacji poprzez niestandardowy protokół wymiany

danych.

- Can - otwarty system komunikacji w urządzeniach mechanicznych.

- Integracja systemów komunikacji

- Systemy teletransmisji danych

- Komunikacja w systemach sterowania - Interfejs Punkt–Punkt – interfejs szeregowy do realizacji prostych zadań komunikacyjnych lub komunikacji poprzez niestandardowy protokół wymiany danych.

- Komunikacja w systemach sterowania - AS-Interface (EN50295) – sieć przemysłowa do komunikacji z dwustanowymi czujnikami i elementami wykonawczymi.

- Komunikacja w systemach sterowania - PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170) - sieć przemysłowa do komunikacji pomiędzy sterownikami i urządzeniami I/O.

- Komunikacja w systemach sterowania - PROFINET (Industrial Ethernet) przykład pneumatyczny robot FESTO sterownik PLC

- Komunikacja w systemach sterowania - Ethernet Przemysłowy – (IEE 802–3 oraz 802u)

- Komunikacja w systemach sterowania – CAN

- Komunikacja w systemach sterowania – DeviceNet przykład roboty ABB sterowniki PLC

- Komunikacja Profinet na przykładzie połączenia pomiędzy sterownikami PLC a zespołemrobotów ABB.

- Komunikacja bezprzewodowa na przykładzie zarządzania pracą n mobilnych robotów AmigoBot

- Integracja różnych systemów komunikacji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Solnik W., Zajda Z. - Sieci przemysłowe Profibus DP, MPI w automatyce - Oficyna wydawnicza PW. - 2009

Nowicki K. - Ethernet-sieci mechanizmy - INFOTECH. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

materiały o dostępie swobodnym on-line charakterystyczne dla każdego systemu - sieci przemysłowych standaryzowanych otwartych - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Kasprzyk J. - Programowalne sterowniki przemysłowe - WNT Warszawa. - 2005

Kwaśniewski J. - Programowalne sterowniki przemysłowe w systemach sterowania - Kraków wyd. AGH. - 1999

Literatura uzupełniająca

Kwaśniewski J. - Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej - Wyd. BTC, Wyd. I Warszwa. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Studenci podczas zajęć zdobywają wiedzę pozwalającą na budowę połączeń pomiędzy technicznymi układami z wykorzystaniem sieci przemysłowychWykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www.LaboratoriaInstrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. KonsultacjeWykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Po ukończeniu modułu student powinien znać podstawowe systemy i standardy komunikacji przemysłowej.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania układów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Studenci podczas zajęć zdobywają wiedzę pozwalającą na budowę połączeń pomiędzy technicznymi układami z wykorzystaniem sieci przemysłowych
Po ukończeniu modułu student powinien znać podstawowe systemy i standardy komunikacji przemysłowej.
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania układów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt, Paweł Penar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt, Paweł Penar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Penar
Prowadzący grup: Paweł Obal, Paweł Penar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Penar
Prowadzący grup: Paweł Obal, Paweł Penar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)