Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-ZI>F2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 2
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechatronika, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cele modułu: student potrafi rozwiązać proste przykłady z praw poznanych na wykładach, stosuje terminologię pojęć wielkości fizycznych, potrafi dostrzegać w najbliższym otoczeniu zastosowania poznanych praw, w ramach własnej pracy korzysta z podanych źródeł ,dokonuje ich analizy, rozwija umiejętności analityczne w samodzielnym rozwiązywaniu prostych problemów

Treści kształcenia

- Ruch drgający harmoniczny. Siły sprężystości. Równanie ruchu – dynamiczne i kinematyczne.

- Ruch drgający tłumiony. Zależność charakteru ruchu od wielkości tłumienia.

Ruch drgający wymuszony, zjawisko rezonansu. Wahadło matematyczne i fizyczne.

- Ruch falowy. Dynamiczne (różniczkowe) i kinematyczne równanie fali, prędkość fazowa i grupowa.

- Kinematyka relatywistyczna. Podstawowe postulaty szczególnej teorii względności. Transformacja Lorentza.

- Kinematyka relatywistyczna. Pomiar długości i czasu. Interwał czasoprzestrzenny.

- Pomiar wielkości mechanicznych, elektrycznych i optycznych. Opracowanie wyników pomiarów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker - Podstawy fizyki, t. 1,2 - PWN, Warszawa. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Krop, K. Chłędowska i inni - Fizyka I Pracownia - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands - Wykłady Feynmana z fizyki, t.1 - PWN, Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

A.Wróblewski, J. Zakrzewski. - Wstęp do fizyki T.1 - PWN, Warszawa. - 1991

J. Massalski, M. Massalska - Fizyka dla inżynierów - WNT Warszawa. - 2005

Publikacje naukowe

J. Mamczur; A. Wasilewski; T. Więcek - Study of the Surface Temperature Distribution - . - 2019

J. Mamczur - A proof of non-existence of self-imaging phenomenon in incoherent case - . - 2017

J. Mamczur; A. Wasilewski; T. Więcek - A Finite-Element Flash Method for Measuring Thermal Conductivity of Liquid - POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
potrafi zdefiniować wielkości i podać prawa opisujące drgania harmoniczne i fale mechaniczne i potrafi je zastosować do rozwiązania bardzo prostych problemów wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, prezentacja dokonań (portfolio)
zna elementy szczególnej teorii względności i potrafi je zastosować do rozwiązania bardzo prostych problemów ujętych w ścisły schematwykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi mierzyć wielkości mechaniczne, elektryczne i optyczne oraz wykonywać opracowanie wyników pomiarów.laboratoriumprezentacja dokonań (portfolio)

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
potrafi zdefiniować wielkości i podać prawa opisujące drgania harmoniczne i fale mechaniczne i potrafi je zastosować do rozwiązania bardzo prostych problemów nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować wymienione wielkości i prawa fizyczne oraz znajomość matematyki do rozwiązania 70% problemów ujętych w schemat przedstawiony na ćwiczeniachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dokładnie rozumie związki zachodzące miedzy wymienionymi wielkościami i potrafi rozwiązać 90% problemów ujętych w schemat przedstawiony na ćwiczeniach oraz zinterpretować uzyskany wynik
zna elementy szczególnej teorii względności i potrafi je zastosować do rozwiązania bardzo prostych problemów ujętych w ścisły schematnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować wymienione wielkości i prawa fizyczne oraz znajomość matematyki do rozwiązania 70% problemów ujętych w schemat przedstawiony na ćwiczeniachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dokładnie rozumie związki zachodzące miedzy wymienionymi wielkościami i potrafi rozwiązać 90% problemów ujętych w schemat przedstawiony na ćwiczeniach oraz zinterpretować uzyskany wynik
Potrafi mierzyć wielkości mechaniczne, elektryczne i optyczne oraz wykonywać opracowanie wyników pomiarów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczać niepewności pomiaru pośredniego, poprawnie zaokrąglać wyniki obliczeń w oparciu o dokładność składników wyrażenia i w oparciu o niepewność wyniku, syntetycznie przedstawiać wyniki pomiarów razem z niepewnościami, wyciągać bezpośrednie wnioski z wyników pomiarównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi porównywać wyniki różnych pomiarów, dokładnie rozumie związki zachodzące między mierzonymi wielkościami oraz potrafi wyciągać wnioski dotyczące fizycznej natury mierzonych wielkości i zależności między nimi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-27 - 2014-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Mamczur
Prowadzący grup: Jan Mamczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-28 - 2015-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Mamczur
Prowadzący grup: Jan Mamczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Mamczur
Prowadzący grup: Jan Mamczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Mamczur
Prowadzący grup: Jan Mamczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.