Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiały ceramiczne i polimerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>MCiP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały ceramiczne i polimerowe
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach zajęć dydaktycznych omawiana jest budowa materiałów, charakterystyka ich właściwości. Omówione też będą zjawiska wpływające na właściwości materiałów ceramicznych i polimerowych. Przekazane zostaną podstawowe o kryteriach doboru materiałów

Treści kształcenia

- Zarys historii ceramiki

- Właściwości materiałów ceramicznych

- Surowce ceramiczne

- Proces ceramiczny - przykłady, podstawowe czynności w produkcji ceramicznej

- Formowanie wyrobów, obróbka cieplna i zdobienie wyrobów ceramicznych

- Materiały ogniotrwałe

- Ceramika zaawansowana

- Technologia szkła i emalii

- Ceramiczne materiały budowlane

- Materiały kompozytowe

- Polimery - klasyfikacja, właściwości oraz zastosowanie

- Nanomateriały

- Analiza ilościowa składników mikrostruktury materiałów ceramicznych

- Określanie gęstości i porowatości ceramiki

- Ultradźwiękowa metoda wyznaczania modułu Younga materiałów ceramicznych

- Określanie współczynnika rozszerzalności cieplnej materiałów

- Wytrzymałość teoretyczna i rzeczywista materiałów ceramicznych

- Ocena odporności materiałów na szoki cieplne

- Twardość i odporność na pękanie materiałów ceramicznych

- Metody chemicznego osadzania z fazy gazowej do wytwarzania warstw na różnych podłożach

- Badanie udarności polimerów

- Identyfikacja polimerów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Nadachowski F., Jonas F., Ptak W - Wstęp do projektowania technologii ceramicznych - Wyd. AHG, Kraków . - 1999

Pampuch R., Hajerko K., Kordek M. - Nauka o procesach ceramicznych - PWN, Warszawa . - 1992

Pampuch R - Współczesne materiały ceramiczne - Wyd. AGH, Kraków . - 2005

Żuchowska D - Polimery konstrukcyjne - WNT, Warszawa . - 2000

Rabek J.F - Współczesna wiedza o polimerach - PWN, Warszawa . - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości materiałów - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2009

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie I. Właściwości i zastosowanie - WNT, Warszawa . - 1995

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie II. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. - WNT, Warszawa . - 2005

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa . - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Appen A - Żaroodporne powłoki nieorganiczne - WNT, Warszawa. - 1970

Dobrzanski L. A. - Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach - PWN, Warszawa . - 2002

Dobrzanski L. A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe - WNT, Warszawa . - 2006

Literatura uzupełniająca

Nadachowski F., Jonas S., Wodnicka K - Ceramologia - Wyd. AGH, Kraków . - 2003

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. Pol Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. Pol Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2008

Pieluchowski J., Puszyński A - Technologia tworzyw sztucznych - WNT, Warszawa. - 2003

Dobrosz K., Matysiak A - Tworzywa sztuczne – właściwości i zastosowanie - WSiP, Warszawa . - 1985

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość właściwości oraz zastosowania podstawowych materiałów ceramicznych i polimerowych. Umiejętność doboru i charakterystyki materiałów. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów inżynierskichwykładegzamin cz. pisemna
Umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów ceramicznych i polimerowych. Znajomość podziału i właściwości materiałów poszczególnych materiałów. Umie dobrać oraz zbadać właściwości materiałówlaboratoriumkolokwium, sprawozdanie z projektu
Student posiada pogłębioną wiedzę i przygotowany jest do prowadzenia badań naukowychwykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość właściwości oraz zastosowania podstawowych materiałów ceramicznych i polimerowych. Umiejętność doboru i charakterystyki materiałów. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów inżynierskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna w stopniu rozszerzonym właściwości oraz zastosowania podstawowych materiałów ceramicznych i polimerowych. Posiada umiejętność doboru i charakterystyki materiałów. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów inżynierskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna w stopniu szczegółowym właściwości oraz zastosowania podstawowych materiałów ceramicznych i polimerowych. Posiada umiejętność doboru i charakterystyki materiałów. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów inżynierskich
Umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów ceramicznych i polimerowych. Znajomość podziału i właściwości materiałów poszczególnych materiałów. Umie dobrać oraz zbadać właściwości materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzoną umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów ceramicznych i polimerowych. Znajomość podziału i właściwości materiałów poszczególnych materiałów. Umie dobrać oraz zbadać właściwości materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada szczegółową umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów ceramicznych i polimerowych. Znajomość podziału i właściwości materiałów poszczególnych materiałów. Umie dobrać oraz zbadać właściwości materiałów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz, Kamil Dychtoń, Mikołaj Nycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz, Tadeusz Kubaszek, Mikołaj Nycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.