Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie procesów materiałowych 3 (Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>TOMIIIOciCCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie procesów materiałowych 3 (Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna)
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Teoretyczne i praktyczne poznanie procesów obróbki cieplnej

Treści kształcenia

- Miejsce i rola obróbki cieplnej w procesie technologicznym. Terminologia w obróbce cieplnej

- Przemiany fazowe w metalach i stopach oraz ich rola w obróbce cieplnej

- Procesy nagrzewania i chłodzenia. Ośrodki grzejne i chłodzące

- Atmosfery ochronne w procesach obróbki cieplnej. Urządzenia do obróbki cieplnej

- Procesy obróbki cieplnej podstawowej

- Obróbka cieplno-chemiczna

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna podstawowych elementów maszyn (wałek, koło zębate)

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna narzędzi

- Obróbka cieplna stopów metali nieżelaznych

- Wady obróbki cieplnej i kontrola wyrobów po obróbce cieplnej

- Określenie hartowności stali

- Obróbka cieplna stali maszynowej

- Obróbka cieplno-chemiczna części maszyn

- Obróbka cieplna odlewów z żeliwa i staliwa

- Obróbka cieplna stali narzędziowej

- Obróbka cieplna stopów metali nieżelaznych

- Wady i kontrola jakości procesów obróbki cieplnej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Szewieczek D.i inni: - Wprowadzenie do projektowania procesów obróbki cieplnej metali i stopów - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A.: - Fizykochemia przemian fazowych. Oficyna - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Dobrzański L.A.: - Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z postawami projektowania mate - WNT, Warszawa. - 2002

Blicharski M.: - Inżynieria powierzchni - WNT, Warszawa. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Luty W. i inni: - Poradnik inżyniera. Obróbka cieplna stopów żelaza. - WNT, Warszawa. - 1977

Przybyłowicz K.: - Metaloznawstwo - PWN, Warszawa. - 1999

- Normy PN-EN - . -

- Karty materiałowe - . -

Literatura uzupełniająca

Sieniawski J.(red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów . - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada pogłębioną wiedzę i zna podstawowe pojęcia związane z obróbką cieplną, mechanizmy przemian fazowych zachodzących w czasie procesów obróbki cieplnejwykład, laboratoriumwyklad, kolokwium
Student zna podstawowe operacje obróbki cieplnej głównych grup materiałów inżynierskich (stal, stopy metali nieżelaznych)wykład, laboratoriumkolokwium
Student zna istotę i cel stosowania podstawowych procesów obróbki cieplno chemicznejwykład, laboratoriumkolokwium
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawowe pojęcia związane z obróbką cieplną, mechanizmy przemian fazowych zachodzących w czasie procesów obróbki cieplnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student zna szczegółowo pojęcia związane z obróbką cieplną, mechanizmy przemian fazowych zachodzących w czasie procesów obróbki cieplnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student zna i definiuje terminy związane z obróbką cieplną, mechanizmami przemian fazowych zachodzących w czasie procesów obróbki cieplnej
Student zna podstawowe operacje obróbki cieplnej głównych grup materiałów inżynierskich (stal, stopy metali nieżelaznych)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę szczegółową operacje obróbki cieplnej głównych grup materiałów inżynierskich (stal, stopy metali nieżelaznych)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student zna wszystkie stosowane w praktyce inżynierskiej operacje obróbki cieplnej wszystkich grup materiałów metalicznych
Student zna istotę i cel stosowania podstawowych procesów obróbki cieplno chemicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student zna mechanizmy przemian oraz warunki prowadzana podstawowych procesów obróbki cieplno-chemicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie dobrać rodzaj oraz warunki obróbki cieplno chemicznej wszystkich grup materiałów metalicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.